Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Quần áo

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Quần áo

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Quần áo. Hãy cùng tìm hiểu nhé! 1. Từ vựng tiếng Anh về quần áo: Các loại giày dép boots /buːts/: bốt chunky

Toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người

Toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết toàn bộ từ vựng tiếng Anh về chủ đề Con người. Hãy cùng tìm hiểu nhé! 1. Từ vựng iếng Anh miêu tả độ tuổi, thế hệ. Toddler: trẻ

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Cảm xúc

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Cảm xúc

Cảm xúc là một trong những trạng thái tự nhiên nhất của con người. Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Cảm xúc. Hãy cùng tìm hiểu nhé! 1.

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Màu sắc

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Màu sắc

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Màu sắc. Hãy cùng tìm hiểu nhé! 1. Màu sắc cơ bản trong tiếng Anh White /waɪt/ (adj): trắng  Blue /bluː/ (adj):

Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học

Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng và thuật ngữ tiếng Anh chủ đề Toán học. Hãy cùng tìm hiểu nhé! 1. Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học thường được

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điều dưỡng. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Xem thêm bài viết sau: Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả Tổng hợp lời

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lâm nghiệp

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lâm nghiệp

Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Lâm nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Xem thêm bài viết sau: Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping – Mua sắm Tổng

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả

Hôm nay, tailieuielts.com sẽ chia sẻ với các bạn bài viết từ vựng tiếng Anh chủ đề Hoa quả. Hãy cùng tìm hiểu nhé! 1. Các loại hoa quả có hình tròn bằng tiếng Anh Ambarella /’æmbə’rælə/: Quả cóc Apple /ˈæp.əl/: Quả

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping – Mua sắm

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping – Mua sắm

Hôm nay, tailieuielts.com sẽ gửi đến các bạn bài viết Từ vựng tiếng Anh chủ đề Shopping – Mua sắm. Hãy cùng tìm hiểu nhé! Xem thêm bài viết sau: Tổng hợp từ Đồng âm trong tiếng Anh Từ vựng

Hotline tư vấn
0899172227
Hoặc để lại số điện thoại để Tài liệu IELTS gọi lại trong ít phút

* là bắc buộc