Phạm Như

Danh sách bài viết

Download sách 3000 từ vựng TOEIC PDF miễn phí

Download sách 3000 từ vựng TOEIC PDF miễn phí

Chắc hẳn từ vựng là một vấn đề gây mệt mỏi đối với nhiều thí sinh thi TOEIC, việc học trước quên sau là chuyện xảy ra thường xuyên. Đây là nguyên các bạn chán nản việc học. Thấu hiểu

Download sách 400 must have words for the TOEFL PDF Free

Download sách 400 must have words for the TOEFL PDF Free

400 must have words for the TOEFL cung cấp cho bạn học những từ vựng cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL. Các từ trong sách đều được dịch nghĩa, có ví dụ minh họa và giải thích