Các dạng bài tập Inversion (Đảo ngữ) có đáp án

Các dạng bài tập Inversion (Đảo ngữ) có đáp án

Inversion (câu đảo ngữ) là một dạng câu đặc biệt trong ngữ pháp tiếng Anh, đem trợ động từ hoặc động từ ra trước chủ ngữ. Đây là một trong những dạng bài tập không chỉ hay xuất hiện trong

Bài tập Mệnh đề quan hệ từ cơ bản đến nâng cao

Bài tập Mệnh đề quan hệ từ cơ bản đến nâng cao

Mệnh đề quan hệ là một trong những ngữ pháp quan trọng trong các chủ điểm tiếng Anh. Nó được biến tấu đa dạng thành nhiều dạng bài tập khác nhau từ cơ bản đến nâng cao. Hôm nay Tài