Hướng dẫn miêu tả tranh bằng tiếng Anh chi tiết

Hướng dẫn miêu tả tranh bằng tiếng Anh chi tiết

Học tiếng Anh nhiều, các bạn sẽ chú ý tới việc tăng kỹ năng giao tiếp hay ngữ pháp. Thế rồi một ngày nọ, các bạn vô tình xem được một bức tranh yêu thích, muốn tả cho người khác