Cách phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost và The most trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Trong tiếng Anh sẽ có rất nhiều cấu trúc, cách phân biệt khác nhau. Most, Most of, Almost và The most là một trong số đó. Hôm nay, tài liệu IELTS sẽ giới thiệu cho bạn về cách phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost, và The most trong tiếng Anh. Most là một tính từ, bổ nghĩa cho danh từ số nhiều không xác định, với nghĩa là hầu hết, gần như, Most of cũng mang nghĩa gần giống như vậy, nhưng cách sử dụng lại khác nhau,….

Cách phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost và The most trong tiếng Anh
Cách phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost và The most trong tiếng Anh

Most, Most of, Almost và The most là 4 từ này dễ gây nhầm lẫn cho người học vì nghĩa của chúng gần giống nhau, nhưng cách sử dụng lại khác nhau. Vậy để làm sao phân biệt và sử dụng chúng đúng cho từng trường hợp. Hãy xem ngay bài viết về cách phân biệt, các dùng Most, Most of, Almost, và The most trong tiếng Anh nhé.

I. Định nghĩa Most, Most of, Almost và The most

Định nghĩa

Most, Most of, Almost và The most cả 4 từ này đều có nghĩa là hầu hết, gần như.

Ví dụ:

 • Most children like ice cream. (Hầu hết trẻ em đều thích kem)
 • Most of my friends live abroad. (Hầu hết bạn của tôi đều sống ở nước ngoài)
 • Almost everyone uses the Internet these days. (Hầu như ngày nay người nào cũng dùng Internet)
 • It was the most exciting holiday I’ve ever had. (Đó là kì nghỉ thú vị nhất mà tôi từng có)

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

II. Phân biệt và cách sử dụng Most, Most of, Almost và The most

1. Phân biệt và cách sử dụng Most

Most là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ số nhiều không xác định.

Cấu trúc: Most + N (danh từ số nhiều không xác định)

Ví dụ: 

 • Most Vietnamese people understand French. (Hầu hết người Việt Nam hiểu tiếng Pháp)
 • Most racial discrimination is based on ignorance. (Hầu hết sự phân biệt chủng tộc là dựa trên sự ngu dốt).

Lưu ý: Chúng ta không dùng of sau most khi không có các từ hạn định khác (ví dụ: mạo từ hay sở hữu từ)

Ví dụ:

Tuy nhiên, most of đứng trước tên riêng và địa danh.

Phân biệt và cách sử dụng Most
Phân biệt và cách sử dụng Most

Ví dụ:

 • I’ve read most of Shakespeare. (Tôi đã đọc hầu hết các tác phẩm của Shakespeare)
 • The Romans conquered most of England. (Người La Mã đã chiếm hầu hết nước Anh)

Most khi không có danh từ

Chúng ta có thể lược bỏ danh từ sau most nếu nghĩa đã rõ ràng.

Ví dụ: Some people had difficulty with the lecture, but most understood. (Một số người gặp khó khăn với bài giảng nhưng đa số là hiểu)

Most với nghĩa là “rất” (very)

Most có thể đứng trước tính từ với nghĩa là “rất” để bày tỏ cảm xúc, đặc biệt trong văn phong trang trọng.

Ví dụ:

 • That is most kind of you. (Anh thật là tốt bụng quá)
 • Thank you for a most interesting afternoon. (Cảm ơn vì một buổi chiều rất thú vị)
 • The experience was most distressing. (Đây là trải nghiệm đáng buồn nhất)

2. Phân biệt và cách sử dụng Most of

Most of là đại từ, theo sau là danh từ xác định, đề cập đến những đối tượng cụ thể.

Cấu trúc: Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his… + N

Phân biệt và cách sử dụng Most of
Phân biệt và cách sử dụng Most of

Ví dụ: Most of my friends stay with me. (Hầu hết những người bạn của tôi đều ở cùng với tôi)

Chúng ta dùng most of, trước các từ hạn định (như a, the, my, this) và đại từ.

Ví dụ:

 • Most of the people here know each other. (Hầu hết những người ở đây quen biết nhau)
 • Most of my friends live abroad. (Hầu hết bạn bè tôi sống ở nước ngoài)

KHÔNG DÙNG: Most my friends…

Most of us thought he was wrong. (Hầu hết chúng tôi nghĩ anh ta sai)

3. Phân biệt và cách sử dụng Almost

Phân biệt và cách sử dụng Almost
Phân biệt và cách sử dụng Almost

Almost thường đi với anybody, anything, no one, nobody, all, everybody.

Ex: There’s almost no space to sit. (Hầu như không có chỗ nào để ngồi)

Lưu ý: Không dùng Almost students, Almost people mà phải dùng Most.

Almost còn được sử dụng trong các trường hợp về số liệu phần trăm %: khoảng chừng.

Ex: Almost 11% people in over the world are left-handed. (Khoảng 11% số người trên thế giới là thuận tay trái).

4. Phân biệt và cách sử dụng The most

The most (= hơn bất cứ thứ gì khác) dùng với danh từ.

Khi most mang nghĩa “hơn bất cứ thứ gì khác” thì nó được dùng trong câu so sánh và thường đứng trước danh từ.

Ví dụ: Susan found the most blackberries. (Susan tìm thấy nhiều quả mâm xôi nhất)

The đôi khi được lược bỏ trong văn phong thân mật, không trang trọng.

Ví dụ: Who earns (the) most money in your family? (Ai là người kiếm được nhiều tiền nhất trong gia đình bạn?)

Cách phân biêt, cách dùng The most
Cách phân biêt, cách dùng The most

(The) most dùng như trạng từ

(The) most cũng có thể được dùng như trạng từ. The thường được loại bỏ trong văn phong thân mật, không trang trọng.

Ví dụ:

 • They all talk a lot, but your little girl talks (the) most. (Bọn trẻ đều nói nhiều nhưng con gái anh nói nhiều nhất)
 • The truth hurts most. (Sự thật làm đau lòng nhất)

Tính từ và trạng từ so sánh nhất

(The) most được dùng để hình thành dạng so sánh nhất của tính từ dài và hầu hết các trạng từ.

Ví dụ:

 • I wasn’t as clever as the others, but I was the most beautiful. (Tôi không thông minh như những người khác nhưng tôi là người xinh đẹp nhất)
 • I work most efficiently in the early morning. (Tôi làm việc hiệu quả nhất vào sáng sớm)

Mostly

Mostly có nghĩa là ‘trong hầu hết (nhưng không phải tất cả) các trường hợp.

Hãy so sánh:

Your little girl talks the most. (Con gái anh nói nhiều nhất)

KHÔNG DÙNG: …talks mostly.

She mostly talks about her friends. (Cô ấy chủ yếu nói về bạn mình)

Qua bài viết về Cách phân biệt, cách dùng Most, Most of, Almost và The most trong tiếng Anh, cũng mong bài viết trên giúp ích được cho bạn, hiểu được cách phân biệt, cách dùng và áp dụng vào trong bài tập.

tailieuielts.com

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận