Top 30 câu nói truyền cảm hứng học tập tiếng Anh hay nhất

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Hãy tự tạo động lực học ngoại ngữ cho bản thân bạn qua các câu nói truyền cảm hứng học tập tiếng anh này bạn nhé. Trong trường hợp các bạn cần một số lời khuyên để giúp các bạn có động lực học tiếng Anh, hãy tham khảo câu nói truyền cảm hứng học tập tiếng Anh từ các nhà tư tưởng vĩ đại nhé!

câu nói truyền cảm hứng học tập tiếng Anh

1. The best way to predict the future is to create it – Abraham Lincoln

/ðə best weɪ tə prɪˈdɪkt ðə ˈfjuːʧə ɪz tə kriːˈeɪt ɪt/

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai đó là tạo ra nó.

(Lời bình: Nếu các bạn muốn trở thành một diễn giả nói tiếng Anh lưu loát trong tương lai, các bạn cần phải chuẩn bị từ ngay bây giờ.)

2. You just can’t beat the person who won’t give up. – Bale Ruth

/jʊ ʤʌst kɑːnt biːt ðə ˈpɜːsn huː wəʊnt gɪv ʌp/

Bạn chỉ không thể đánh bại được một người không bao giờ bỏ cuộc.

(Lời bàn: Mọi thứ trên đời đều không có gì là dễ dàng, hãy luôn nỗ lực và kiên trì với mục tiêu của các bạn và thành quả sẽ đến. Bạn chỉ là kẻ thất bại nếu bạn bỏ cuộc giữa chừng mà thôi)

3. Genius is 1% talent and 99% percent hard work. – Albert Einstein

/ˈʤiːnjəs ɪz wʌn ˈtælənt ənd (99) pəˈsent hɑːd wɜːk/

Thiên tài bao gồm 1% tài năng bẩm sinh và 99% đi đến từ sự chăm chỉ.

cau noi truyen cam hung hoc tap tieng anh 1

(Lời khuyên: Nếu bạn muốn làm chủ tiếng Anh, học và thực hành càng nhiều càng tốt.)

>>> Xem thêm: Những câu nói tiếng Anh hay trong phim không thể bỏ lỡ

4. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever – Gandhi

/lɪv æz ɪf jʊ wɜː tə daɪ təˈmɒrəʊ/

/lɜːn æz ɪf jʊ wɜː tə lɪv fəˈrevə/

Sống như thể các bạn chuẩn bị chết vào ngày mai. Học như thể các bạn được bất tử. 

(Lời khuyên: Tận hưởng cuộc sống hiện tại của bạn nhưng hãy nhớ rằng học tiếng Anh là để chuẩn bị cho tương lai.)

5. There is no substitute for hard work – Thomas Edison

/ðeə ɪz nəʊ ˈsʌbstɪtjuːt fə hɑːd wɜːk/

Không có sự thay thế nào cho công việc khó khăn.

(Lời khuyên: Học bất cứ ngôn ngữ nào cũng là công việc khó khăn nên bạn phải chuẩn bị tốt, sắp xếp thời gian học và các bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.)

6. Do the difficult things while they are easy and do the great things while they are small. A journey of a thousand miles begins with a single step – Lão Tử

/duː ðə ˈdɪfɪkəlt θɪŋz waɪl ðeɪ ə ˈiːzɪ ənd duː ðə greɪt θɪŋz waɪl ðeɪ ə smɔːl/

/ə ˈʤɜːnɪ əv ə ˈθaʊzənd maɪlz bɪˈgɪnz wɪð ə ˈsɪŋgl step/

Làm những việc khó khăn khi chúng còn dễ dàng và làm những điều tuyệt vời từ những điều nhỏ nhoi. Một cuộc hành trình ngàn dặm luôn bắt nguồn từ những bước đơn lẻ.

(Lời khuyên: Bắt đầu sớm với việc học của các bạn có nghĩa là bạn có thời gian để giải quyết mọi việc theo từng bước nhỏ. Ngay cả một mục tiêu lớn cũng sẽ dễ tiếp cận hơn nếu các bạn chia nó thành những phần nhỏ và bắt đầu thực hiện.)

7. Today a reader, tomorrow a leader – Margaret Fuller

/təˈdeɪ ə ˈriːdə təˈmɒrəʊ ə ˈliːdə/

Hôm nay bạn là độc giả, ngày mai bạn là nhà lãnh đạo.

(Lời khuyên: Việc đọc không chỉ quan trọng trong việc bạn thu thập kiến thức, nó cũng giúp các bạn xây dựng vốn từ vựng tiếng Anh.)

8. Learning is like rowing upstream, not to advance is to drop back – Tục ngữ Trung Quốc

/ˈlɜːnɪŋ ɪz laɪk ˈrəʊɪŋ ˈʌpˈstriːm nɒt tʊ ədˈvɑːns ɪz tə drɒp bæk/

Học tập cũng giống như bạn chèo thuyền ngược dòng, nếu bạn không tiến lên bạn sẽ bị trôi ngược lại.

(Lời khuyên: Trong một thế giới mà mọi người đang cố học, nếu các bạn không nghiêm túc học tập, bạn sẽ bị bỏ lại.)

9. The secret of getting ahead is getting started – Mark Twain

/ðə ˈsiːkrɪt əv ˈgetɪŋ əˈhed ɪz ˈgetɪŋ ˈstɑːtɪd/

Bí mật của việc tiến lên phía trước luôn là bắt đầu.

(Lời khuyên: Giống như lời châm ngôn của Lão Tử phía trên, đây là một cách tuyệt vời để giúp các bạn ngừng trì hoãn. Bất cứ điều gì các bạn có thể làm ngay lập tức sẽ giúp các bạn đạt được mục tiêu tiếp nhận ngôn ngữ của bạn.)

10. If you can dream it, you can do it– Walt Disney

/ɪf jʊ kæn driːm ɪt jʊ kæn duː ɪt/

Nếu các bạn có ước mơ, bạn có thể làm được điều đó.

image 26

(Lời khuyên: Walt Disney nổi tiếng là một người đã biến ước mơ trở thành sự thật, và các bạn cũng có thể. Nó chỉ mất một khoảng thời gian bạn chăm chỉ làm việc mà thôi.)

>>> Tham khảo: Tổng hợp những câu nói hay về Cuộc sống bằng tiếng Anh đáng suy ngẫm

11. It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop – Nho giáo

/ɪt dʌznt ˈmætə haʊ ˈsləʊli jʊ gəʊ æz lɒŋ æz jʊ duː nɒt stɒp/

Không quan trọng các bạn đi chậm thế nào miễn là bạn không dừng lại.

(Lời khuyên: Học một kỹ năng như học một ngôn ngữ mới có thể mất một thời gian dài. Nếu các bạn cảm thấy tiến độ của bạn chậm, hãy nhớ những lời khôn ngoan này từ Nho giáo. Điều quan trọng là bạn tiếp tục đi thì cuối cùng gì bạn cũng đến.)

12. By failing to prepare, you are preparing to fail – Benjamin Franklin

/baɪ ˈfeɪlɪŋ tə prɪˈpeə jʊ ə prɪˈpeəɪŋ tə feɪl/

Nhờ có thất bại trong việc chuẩn bị mà bạn học được cách chuẩn bị đón nhận thất bại.

(Lời khuyên: Lập kế hoạch là 1 việc rất quan trọng khi các bạn học một ngôn ngữ, do đó bạn đừng ngại để dành thời gian cho nó.)

13. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better – Samuel Beckett

/ˈevə traɪd/. /ˈevə feɪld/. /nəʊ ˈmætə/. /traɪ əˈgen/. /feɪl əˈgen/. /feɪl ˈbetə/

Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề. Thử lại. Thất bại lần nữa. Thất bại một cách tốt hơn. – Samuel Beckett

(Lời khuyên: Sai lầm là 1 phần tự nhiên của quá trình học ngôn ngữ. Điều quan trọng là bạn học hỏi từ những sai lầm này. Đừng ngại thử những thứ mới trong tiếng Anh nhưng bạn hãy nhớ nhìn nhận lại xem mình đã thành công những gì và cần khắc phục gì.)

14. Language is “the infinite use of finite means.” – Wilhelm von Humboldt

/ˈlæŋgwɪʤ ɪz ðiː ˈɪnfɪnɪt juːs əv ˈfaɪnaɪt miːnz/

Ngôn ngữ là “việc sử dụng vô hạn các phương tiện hữu hạn.” – Wilhelm von Humboldt

(Lời khuyên: Hãy nhớ rằng, có thể truyền đạt ý tưởng lớn với vốn ngôn ngữ tương đối hạn chế. Đừng nghĩ rằng bạn cần khả năng tiếng Anh hoàn hảo trước khi bạn có thể ra ngoài và có những cuộc trò chuyện thú vị với người khác.)

15. Reading is to the mind what exercise is to the body – Joseph Addison

/ˈriːdɪŋ ɪz tə ðə maɪnd wɒt ˈeksəsaɪz ɪz tə ðə ˈbɒdɪ/

Đọc là cách tập thể dục cho tâm trí.

(Lời khuyên: Đọc giúp cải thiện khả năng viết tiếng Anh của bạn nhờ phát hiện những cấu trúc câu mới, hấp dẫn.)

16. To have another language is to possess a second soul – Charlemagne

/tə həv əˈnʌðə ˈlæŋgwɪʤ ɪz tə pəˈzes ə ˈsekənd səʊl/

Có một ngôn ngữ khác cũng giống như có một linh hồn thứ hai. – Charlemagne

(Lời khuyên: Học một ngôn ngữ mới sẽ cho bạn cơ hội để trở thành một người khác nếu bạn muốn. Hãy tận dụng cơ hội đó.)

17. Language is wine upon the lips – Virginia Woolf

/ˈlæŋgwɪʤ ɪz waɪn əˈpɒn ðə lɪps/

Ngôn ngữ là rượu vang trên môi.

(Lời khuyên: Khi bạn đang học một ngôn ngữ, hãy chậm lại và tận hưởng quá trình đó. Bản thân ngôn ngữ cũng thú vị như mục đích cuối cùng của bạn vậy.)

18. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn – Benjamin Franklin

/tel miː ənd aɪ fəˈget/

/tiːʧ miː ənd aɪ rɪˈmembə/

/ɪnˈvɒlv miː ənd aɪ lɜːn/

Nếu bạn nói với tôi, tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Cho tôi tham gia và tôi học. – Benjamin Franklin

(Lời khuyên: Sẽ không có kết quả nếu bạn không hành động, hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay để có được thành quả vào ngày mai bạn nhé. Tích tiểu thành đại, mỗi ngày học tiếng Anh 30 phút thì một năm ắt thành tài.)

>>> Xem ngay: Những câu nói tiếng Anh hay về Tình bạn ý nghĩa nhất

19. It’s those who are earlier than the others, those who put in more effort, who can enjoy the feeling of success.

/ɪts ðəʊz huː ə (earlier) ðæn ðiː ˈʌðəz ðəʊz huː pʊt ɪn mɔː ˈefət huː kæn ɪnˈʤɔɪ ðə ˈfiːlɪŋ əv səkˈses/

(Vấn đề không phải là ai sớm hơn ai, mà những người đặt nhiều nỗ lực hơn sẽ tận hưởng được cảm giác thành công.)

20. Studying is not about time. It’s about effort.

/ˈstʌdɪɪŋ ɪz nɒt əˈbaʊt taɪm/

/ɪts əˈbaʊt ˈefət/

(Vấn đề của việc học không phải là thời gian mà là sự nỗ lực.)

21. Life is not all about studying. But if you can’t even conquer this little part of life, then what else can you possibly do?

/laɪf ɪz nɒt ɔːl əˈbaʊt ˈstʌdɪɪŋ/

/bʌt ɪf jʊ kɑːnt ˈiːvən ˈkɒŋkə ðɪs ˈlɪtl pɑːt əv laɪf ðen wɒt els kæn jʊ ˈpɒsəblɪ duː/

(Cuộc sống không chỉ xoay quanh việc học. Nhưng nếu bạn thậm chí không thể đánh bại việc nhỏ nhặt này, thì bạn còn có thể làm được việc gì nữa?)

22. If you fall asleep now, you will dream. If you study now, you will live your dream.

/ɪf jʊ fɔːl əˈsliːp naʊ jʊ wɪl driːm/

/ɪf jʊ ˈstʌdɪ naʊ jʊ wɪl lɪv jə driːm/

(Nếu bạn chợp mắt vào lúc này, bạn sẽ mơ. Nếu bạn bắt đầu việc học ngay bây giờ, bạn sẽ biến giấc mơ ấy thành sự thật.)

23. When you think it’s too late, the truth is, it’s still early

/wen jʊ θɪŋk ɪts tuː leɪt ðə truːθ ɪz ɪts stɪl ˈɜːlɪ/

(Khi bạn nghĩ mọi chuyện đã quá muộn, thật ra vẫn còn rất sớm.)

24. The pain of studying is only temporary. But the pain of not knowing – ignorance – is forever.

/ðə peɪn əv ˈstʌdɪɪŋ ɪz ˈəʊnlɪ ˈtempərərɪ/

/bʌt ðə peɪn əv nɒt ˈnəʊɪŋ () ˈɪgnərəns () ɪz fəˈrevə/

(Nỗi mệt nhọc trong việc học hành chỉ là nhất thời. Nhưng nỗi đau vì thiếu kiến thức và thờ ơ sẽ kéo dài mãi mãi.)

25. Not everyone can truly succeed in everything. But success only comes with self-management and determination

/ðə peɪn əv ˈstʌdɪɪŋ ɪz ˈəʊnlɪ ˈtempərərɪ/

/bʌt ðə peɪn əv nɒt ˈnəʊɪŋ () ˈɪgnərəns () ɪz fəˈrevə/

(Không phải bất cứ ai cũng thành công trong tất cả mọi thứ. Nhưng sự thành công chỉ đến cùng lúc với khả năng tự quản lý và sự kiên định.)

26. If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow.

/ɪf jʊ dəʊnt wɔːk təˈdeɪ juːl həv tə rʌn təˈmɒrəʊ/

(Nếu bạn không bước đi hôm nay, bạn sẽ phải chạy vào ngày hôm sau.)

27. The level of education is in direct correlation with your salary.

/ðə ˈlevl əv ˌedjuːˈkeɪʃən ɪz ɪn dɪˈrekt ˌkɒrɪˈleɪʃən wɪð jə ˈsælərɪ/

(Trình độ học vấn tương quan trực tiếp tới mức lương của bạn.)

28. When today is over, it will never come back.

/wen təˈdeɪ ɪz ˈəʊvə ɪt wɪl ˈnevə kʌm bæk/

(Ngày hôm nay qua đi sẽ không thể quay lại nữa.)

29. “Do not wait to strike till the iron is hot, but make it hot by striking.” – William Butler Yeats

/duː nɒt weɪt tə straɪk tɪl ðiː ˈaɪən ɪz hɒt bʌt meɪk ɪt hɒt baɪ ˈstraɪkɪŋ/

Đừng bao giờ đợi sắt nóng để có cơ hội rèn, hãy rèn để khiến thanh sắt kia phải tự nóng lên. (William Butler Yeats)

30. “The first thing to do in life is to do with purpose what one purpose to do.” – Pablo Casals

/ðə fɜːst θɪŋ tə duː ɪn laɪf ɪz tə duː wɪð ˈpɜːpəs wɒt wʌn ˈpɜːpəs tə duː

Điều đầu tiên bạn cần làm trong đời mình là theo đuổi lý tưởng với lý tưởng của bản thân. (Pablo Casals)

Bài viết trên đây là về Top 30 câu nói truyền cảm hứng học tập tiếng anh. Tailieuielts hy vọng với những thông tin hữu ích trên đây sẽ giúp bạn chinh phục được mục tiêu học tập của mình!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Tuyển tập các câu nói bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại
Tuyển tập các câu nói bằng tiếng Anh hay nhất mọi thời đại
Sưu tầm một số câu nói hay nhất mọi thời đại bằng tiếng Anh về tình yêu & cuộc sống là một số câu nói cực kỳ ý nghĩa và sâu sắc. Những câu nói tiếng Anh hay nhất mọi thời đại cực kỳ ngắn gọn, súc tích ẩn đựng một

Bình luận

Bình luận