Câu hỏi WH question thì quá khứ đơn và bài tập ứng dụng

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Thì quá khứ đơn (Simple past) là một trong các thì cơ bản mà người mới tiếp xúc với tiếng Anh bắt buộc phải học. Trong phần nội dung của thì quá khứ đơn có một phần kiến thức khá phức tạp là WH question thì quá khứ đơn. Ở bài viết này hãy cùng tailieuielts đi tìm hiểu về thì quá khứ đơn cũng như câu hỏi Wh- ở thì quá khứ đơn nhé!

Câu hỏi WH question thì quá khứ đơn và bài tập ứng dụng

Tìm hiểu về thì quá khứ đơn

Cấu trúc thì quá khứ đơnCách dùng thì quá khứ đơn
Khẳng địnhS + V2/ed +…

I/ He/ She/ It + was +….

We/ You/ They + were +…
1. Dùng để diễn tả một hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.
They went to the cinema last night.(Họ đã đi xem phim tối hôm qua)
2. Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ.
She went  home, cooked and waited for him.(Cô ấy đã trở về nhà, nấu ăn và đợi anh ấy)
3. Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ.
When I was cooking, my parents came.(Khi tôi đang nấu ăn thì bố mẹ tôi đến)
4. Dùng trong câu điều kiện loại II.
 If I had a million USD, I would buy that house.(Nếu tôi có 1 triệu đô, tôi sẽ mua căn nhà đó)
Phủ địnhS + did not (didn’t) + V-inf +…
I/ He/ She/ It + was not (wasn’t) +…

We/ You/ They + were not (weren’t) +…
Nghi vấnDid + S + V-inf +…?

Was (wasn’t) + I/ He/ She/ It +…?
Were (weren’t) + we/ you/ they +…?

>>> Xem thêm:

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Câu hỏi WH question thì quá khứ đơn

Cấu trúc của câu hỏi wh- ở thì quá khứVí dụ
Với trợ động từ didWh- question word + did + S + V-inf +…?
When did you see Mary for the last time?(bạn gặp Mary lần cuối là khi nào?)
Với động từ tobeWh- question word + was/were + S + (not) +…?Why was she not sent to a good school?(tại sao cô ấy không được học ở trường tốt?)
Với động từ khiếm khuyếtWh- question word + modal verb (past form) + S + V-inf +…?How could you be so cruel with someone who never did you any harm?(làm sao bạn có thể độc ác với những người không bao giờ hại bạn?)
Không có trợ động từWhat/who + V2/ed + …?


Which/whose + noun + verb (past form) + …?
Who ate all the cookies?(ai đã ăn hết bánh vậy?)
Which dog was the first on earth?(giống chó nào xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất?)

Lưu ý: 

 • Các từ wh- dùng để hỏi: what, when, where, which, who, whom, whose, why và how.
 • Các trợ động từ (be/have…) hoặc động từ khiếm khuyết (can/could/would…) phải được đặt sau một câu hỏi wh- và trước một chủ ngữ.

>>> Tham khảo:

Bài tập vận dụng câu hỏi WH question thì quá khứ đơn

Chia thì phù hợp cho động từ trong ngoặc:

 1. What (do)__________ you (do) __________ two days ago?
 2. Where (do) __________ your family (go) __________ on the summer holiday last year?
 3. Why (do)  __________ she (break up)__________   with him? 
 4. When (be)__________  the Second World War?
 5. What (do)__________ the director (tell)__________ you?
 6. Whom (do)__________he (call)__________?
 7. How (do)__________ you (get)__________ there?
 8. Whose child (be)__________ that?
 9. When (do)__________ you first (know)__________ him?
 10. How (will)__________ you (describe)__________ yourself?

Đáp án:

 1. did/do.
 2. did/go.
 3. did/ break up.
 4. was.
 5. did/ tell.
 6. did/ call.
 7. did/ get.
 8. was.
 9. did/ know
 10. would/ describe.

>>> Bạn có thể quan tâm:

Trên đây là toàn bộ kiến thức về thì quá khứ đơn cũng như phần thông tin về WH question thì quá khứ đơn. Các bạn nhớ đọc kỹ lý thuyết cũng như làm bài tập đầy đủ để ghi nhớ lâu. Chúc các bạn học tốt!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

1 Bình luận

Bình luận