Phân biệt cấu trúc A lot of, Lots of, Plenty of chi tiết

Phân biệt cấu trúc A lot of, Lots of, Plenty of chi tiết

Bài tập về lượng từ trong bài thi tiếng Anh luôn là một dạng bài dễ gây nhầm lẫn. Bởi mỗi lượng từ thường sẽ có một cách sử dụng khác nhau phù hợp với từng ngữ cảnh khác nhau.