Cách dùng cấu trúc Not only – But also trong tiếng Anh

Cách dùng cấu trúc Not only – But also trong tiếng Anh

Cấu trúc Not only – But also là cấu trúc đảo ngữ (không những – mà còn), “Not only” được đảo lên đầu câu, sau đó là Trợ động từ/ Modal verb/ động từ tobe đảo lên trước chủ ngữ,

Phân biệt Ask, Request, Require, Order trong tiếng Anh

Phân biệt Ask, Request, Require, Order trong tiếng Anh

Ask, Request, Require, Order là những từ mang ý nghĩa giống nhau, diễn tả một điều yêu cầu, một điều đòi hỏi hay bắt buộc. Nhưng trong nhiều trường hợp chúng lại được sử dụng khác nhau. Trong tiếng Anh,

Cấu trúc, cách dùng The last time trong tiếng Anh

Cấu trúc, cách dùng The last time trong tiếng Anh

The last time là cấu trúc được dùng trong tiếng Anh ở dạng quá khứ đơn, nêu hành động đã xảy ra ở trong quá khứ. Bạn có thể dùng cấu trúc này để diễn đạt những sự việc đã

Tổng hợp cách dùng To + V và V-ing trong tiếng Anh

Tổng hợp cách dùng To + V và V-ing trong tiếng Anh

Một dưới các hiện tượng ngữ pháp thường gặp dưới Tiếng Anh đó chính là dạng động từ đi kèm “V-ing” và “to V.” Hai dạng này có cách dùng và ý nghĩa khác nhau nhưng có những động từ lại có cả hai cách sử dụng “V-ing” và “to V” cần

Cấu trúc – cách dùng Being, Be và have Been trong tiếng Anh

Cấu trúc – cách dùng Being, Be và have Been trong tiếng Anh

Cấu trúc với Being, be, have been thường được dùng rất nhiều trong tiếng Anh, nhưng bạn có chắc chắn mình đã dùng đúng hoàn toàn cấu trúc này. Bài học sau sẽ share tới bạn cấu trúc và cách sử dụng Being, be, have been trong tiếng Anh sao cho chuẩn nhất.

Cách dùng Never, Ever, Already, Yet, Still not, Sine, Just trong tiếng Anh

Cách dùng Never, Ever, Already, Yet, Still not, Sine, Just trong tiếng Anh

Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, người học rất dễ bị nhầm lẫn giữa một số từ như: Never, Ever, Already, Yet, Still not, Sine, Just… đặc biệt là khi chúng ta sử dụng thì hoàn thành. Đây là các từ quan trọng được dùng để nhận

Cấu trúc – cách dùng Recommend, Advise và Suggest trong tiếng Anh

Cấu trúc – cách dùng Recommend, Advise và Suggest trong tiếng Anh

Khi cần đưa ra lời khuyên cho một người nào đó về một việc cần phải hoặc không cần phải làm bằng tiếng Anh, có 3 từ phổ biến nhất mà người nước ngoài hay sử dụng: Advise, Recommend và Suggest. Hãy cùng khám phá về cách sử dụng 3 loại động từ