Phân biệt Ask, Request, Require, Order trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Ask, Request, Require, Order là những từ mang ý nghĩa giống nhau, diễn tả một điều yêu cầu, một điều đòi hỏi hay bắt buộc. Nhưng trong nhiều trường hợp chúng lại được sử dụng khác nhau.

Phân biệt Ask, Request, Require, Order trong tiếng Anh
Phân biệt Ask, Request, Require, Order trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, khi muốn yêu cầu điều gì hoặc ai đó làm gì, ta có nhiều từ để dùng. Có thể nghĩ ngay đến ask, request, require, order hay thậm chí là inquire, enquire, demand, expeet, insist,… Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng phân biệt ask, request, require, order trong tiếng Anh. Để từ đó có cái nhìn khách quan về nghĩa của chúng cũng như cách dùng cho phù hợp khi muốn nói đến nghĩa yêu cầu.

>>> Xem thêm:

I. Định nghĩa và sự khác biệt

1. Định nghĩa Ask

Ask yêu cầu ai đó làm điều gì đó hoặc yêu cầu điều gì đó phải xảy ra.

Ví dụ:

 • We have asked him to submit the budget report by the end of this week. (Chúng tôi đã yêu cầu anh ấy nộp báo cáo ngân sách trước cuối tuần này).
Định nghĩa và sự khác biệt của Ask
Định nghĩa và sự khác biệt của Ask

Yêu cầu ai đó cho bạn điều gì.

Ví dụ:

 • He asked me for a job which he has expected for a long time after graduation. (Anh ấy đã yêu cầu tôi cho anh ấy một công việc mà anh ấy đã mong đợi trong một thời gian dài sau tốt nghiệp).

Sự khác biệt của Ask

 • Thứ nhất, động từ ask thể hiện rõ ý nghĩa yêu cầu. Theo đó, khi dùng ask, người nói/ viết hàm ý mong muốn người khác làm điều mình mong muốn. Đó có thể là điều không dành cho người nói/ viết mà đơn thuần họ muốn được thực hiện.
 • Thứ hai, động từ ask này, với nghĩa “yêu cầu”, có thể dùng trong bất kỳ trường hợp nào. Không phân biệt trường hợp formal hay informal.
 • Thứ ba, với nghĩa “yêu cầu”, sự nhấn mạnh của nó không bằng các từ request hay require.

>>> Tham khảo:

2. Định nghĩa Request

Yêu cầu ai đó làm gì hoặc điều gì đó xảy ra, theo một cách trang trọng/ lịch sự.

Ví dụ:

 • As requested by the board of directors, we are conducting the survey of how to make customer satisfaction becomethe primary priority in business. (Như đã được yêu cầu bởi hội đồng quản trị, chúng tôi đang tiến hành khảo sát về cách làm thế nào để biến sự hài lòng khách hàng trở thành sự ưu tiên hàng đầu trong kinh doanh).

Sự khác của Request

 • Thứ nhất, động từ request, với nghĩa yêu cầu, không khác gì so với ask hay require. Tuy nhiên request được ưu tiên sử dụng trong các hoàn cảnh trang trọng hoặc mang tính chính thức.
 • Thứ hai, động từ request trong một số trường hợp được ưu tiên sử dụng khi mang nghĩa chủ động. Trong trường hợp bị động, từ được ưu tiên dùng là require.

>>> Xem thêm:

3. Định nghĩa Require

Yêu cầu ai đó làm gì hoặc điều gì đó xảy ra. Đặc biệt trong trường hợp điều đó dựa theo quy định của luật lệ, nội quy.

Định nghĩa và sự khác biệt của Require
Định nghĩa và sự khác biệt của Require

Ví dụ:

 • All of us are required to wear hard hat prior to entering this zone, for safety reason. (Tất cả chúng tôi được yêu cầu mang mũ bảo hộ trước khi đi vào khu vực này, vì lý do an toàn).

Sự khác của Require

 • Thứ nhất, động từ require, với nghĩa yêu cầu, không khác gì so với ask hay request. Tuy nhiên request được ưu tiên sử dụng trong hoàn cảnh việc yêu cầu xuất phát từ quy định, luật lệ.
 • Thứ hai, động từ require trong một số trường hợp được ưu tiên sử dụng khi mang nghĩa bị động. Trong trường hợp chủ động, từ được ưu tiên dùng là request.

>>> Xem thêm:

4. Định nghĩa Order

Bảo ai đó, bằng quyền lực của mình, để thực hiện một hành động và buộc nó phải xảy ra.

Ví dụ:

 • The head of HR department ordered us to fulfill the customers’ requirements on schedule. (Trưởng phòng nhân sự đã ra lệnh cho chúng tôi phải hoàn tất các yêu cầu của những khách hàng theo đúng tiến độ).

Sự khác biệt của Order

Động từ order mang hàm ý ra lệnh, yêu cầu ai đó thực hiện bằng quyền lực của mình. Với ý nghĩa đó, động từ order mang khuynh hướng ra lệnh, nhất định sự việc phải được thực hiện, làm theo.

 • Khi Order với vai trò là danh từ (N)

Ví dụ:

This order is not pre-shipped. (Đơn đặt hàng này không được giao hàng trước)

 • Khi Order với vai trò là động từ (V)

Ví dụ:

I ordered to do the same, you must follow. (Tôi bắt buộc phải làm như vậy, bạn phải làm theo)

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

II. Phân biệt Ask, Request, Require, Order

1. Phân biệt Ask và Request

Phân biệt Ask và Request
Phân biệt Ask và Request

Trong nhiều trường hợp, ASK và REQUEST có nghĩa tương tự, nhưng việc sử dụng chúng có một chút khác biệt. Theo ví dụ sau:
“Request” có nghĩa “ask for”, NOT “ask”.

WRONG
He requested whether I’d read the email. (Anh ấy hỏi tôi có đọc email không)
I have requested Mr Johnson what he thinks of the idea. (Tôi đã hỏi ông Johnson xem ông ấy nghĩ gì về ý tưởng)
They requested how he will carry out the plan. (Họ yêu cầu anh ta sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào)

RIGHT
He asked whether I’d read the email. (Anh ấy hỏi tôi đã đọc email chưa)
I have asked Mr Johnson what he thinks of the idea. (Tôi đã hỏi ông Johnson rằng ông ấy nghĩ gì về ý tưởng này)
They asked how he will carry out the plan. (Họ hỏi anh ấy sẽ thực hiện kế hoạch như thế nào)

Đơn giản hơn, trong trường hợp thông thường, người ta sẽ sử dụng ASK mang nghĩa HỎI. Còn trong các trường hợp mang tính trang trọng hơn người ta sẽ sử dung REQUEST mang nghĩa YÊU CẦU (không mang tính bắt buộc).

2. Phân biệt Request và Require

Cách tốt nhất để phân biệt hai từ này đó là phân biệt chúng dựa theo mức độ cần thiết.
Khi bạn nói câu sau:

 • The receptionist REQUESTS me to complete this Dental History Form before entering the room. (Người tiếp tân YÊU CẦU tôi hoàn thành bản Lịch sử khám răng trước khi bước vào phòng).
Phân biệt Request & Require
Phân biệt Request & Require

Điều đó có nghĩa là bạn nên cung cấp thêm thông tin về lịch sử khám răng, để các bác sĩ sẽ dễ dàng hơn đối với việc khám cho bạn. Trong trường hợp bạn không cung cấp  thông tin thì việc khám cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ví dụ:

 • The director REQUIRES that all applicants have a minimum of three years’ experience in the related fields. (Giám đốc yêu cầu rằng tất cả các ứng viên BẮT BUỘC phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan).
 • My computer requires a matched passwords to access the desktop. (Máy tính của tôi yêu cầu một mật khẩu phù hợp để truy cập màn hình)

Việc yêu cầu các ứng viên phải có 3 năm kinh nghiệm là BẮT BUỘC, bạn không thể thay đổi điều đó bởi vì nếu không đáp ứng được yêu cầu trên, bạn sẽ không được tuyển dụng.

3. Phân biệt Request và Order

 • Request yêu cầu (là một câu hỏi) mang tính tử tế, lịch sự.
 • Order mang tính bắt buộc, chỉ huy cái gì đó, người nào đó làm cho mình.

Ví dụ:

 • Request: Can you buy me a coffee? Bạn có thể mua cho tôi 1 ly cà phê không?

hoặc có thể nói

or please buy me a coffee. Vui lòng mua cho tôi 1 ly cà phê với.

Với câu nói ở trên là nhờ vả, yêu cầu một cách lịch sự không mang tính bắt buộc ai đó làm gì.

 • Order: go and buy a coffee. Đi và mua 1 ly cà phê.

“Đi” và “mua” mang tính bắt buộc phải làm theo yêu cầu của mình là mua cà phê.

>>> Những cấu trúc tiếng Anh đơn giản, phổ biến khác:

Cấu trúc SuggestCách dùng Any và SomeCách sử dụng Accept và Agree
Cách dùng ExceptCách dùng Since và ForAdvice có đếm được không
Cấu trúc A lot ofMade from với made ofCách sử dụng Either Neither
Made by là gìCấu trúc look forward toPhrasal Verbs with Put
Cách sử dụng in on at

Qua bài viết về cách phân biệt Ask, Require, Request, Order trong tiếng Anh, tailieuielts.com hi vọng bạn biết cách sử dụng, áp dụng vào trong bài tập cũng như thêm một phần kiến thức cho bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy comment bên dưới chúng tôi sẽ phản hồi cho bạn sớm nhất có thể.

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận