Hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về vai trò của người phụ nữ

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Phụ nữ là một nửa thế giới của chúng ta. Họ đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Họ là những người mẹ, người nội trợ hay có thể là những luật sư, bác sĩ. Hôm nay, hãy cùng tailieuielts đi tìm hiểu cách viết đoạn văn bằng tiếng Anh về vai trò của người phụ nữ nhé!

Viết đoạn văn bằng tiếng Anh về vai trò của người phụ nữ

Hướng dẫn lập dàn ý viết đoạn văn bằng tiếng Anh về vai trò của người phụ nữ

Bước 1 phân tích đề: 

Với chủ đề là vai trò của người phụ nữ, ta cần làm rõ hai ý chính cho bài luận này là vai trò của họ trong xã hội và trong gia định.

Bước 2 Tìm kiếm thông tin: 

Trước khi bước vào viết thì bạn cần phải có kiến thức mới có thể viết được, bạn có thể tìm một số luận điểm về vai trò của người phụ nữ và tìm dẫn chứng một số người phụ nữ thành công trong xã hội từ xưa đến nay.

Bước 3 Lập dàn ý:

Mở bài: Giới thiệu chủ đề bài viết đang hướng tới: vai trò của người phụ nữ.

Thân bài:

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình:

  • Chăm sóc con cái.
  • Quản lý chi tiêu.
  • Tạo ảnh hưởng, kết nối giữa các thành viên trong gia đình.

Vai trò của người phụ nữ trong xã hội:

  • Những người phụ nữ anh hùng, dũng cảm đứng lên chống giặc ngoại xâm.
  • Những người phụ nữ là chủ tịch các tập đoàn lớn.
  • Những người phụ nữ hoạt động vì xã hội.

Kết bài:

  • Tổng kết lại vai trò của người phụ nữ và nhấn mạnh nó.
  • Rút ra thông điệp về cách suy nghĩ, hành động cho giới trẻ.

Lưu ý: 

  • Với mỗi luận điểm trong phần thân bài các bạn nên triển khai theo hướng 3 phần của một đoạn văn tổng – phân – hợp. Cụ thể: Nêu luận điểm, giải thích luận điểm, nêu lý lẽ, dẫn chứng, kết lại luận điểm đó.
  • Khi chuyển sang ý kế tiếp thì các bạn nên có thêm những từ nối để bố cục đoạn văn thêm mạch lạc và có hệ thống.

Ngoài những kiến thức trên, các bạn có thể tham khảo thêm tại website Bác sĩ IELTS. Một trong những website cung cấp lượng kiến thức dồi dào và chất lượng, được nhiều bạn trẻ tham gia trải nghiệm và để lại những nhận xét rất tích cực. Các bạn cùng ghé thăm để nâng cao tình độ cua mình nhé!

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Một số từ vựng tham khảo để viết bài

Từ vựngCách đọcNghĩa
take care of her childrenchăm sóc những đứa con của cô ấy
play an important rolegiữ một vai trò quan trọng
take the responsibility forchịu trách nhiệm về
support the familyhỗ trợ gia đình
society /səˈsaɪ.ə.ti/xã hội
household activitiesviệc nhà
children/ˈtʃɪl.drən/trẻ con
workplace /ˈwɜːk.pleɪs/nơi làm việc
workforce /ˈwɜːk.fɔːs/thị trường lao động
organize /ˈɔː.ɡən.aɪz/ sắp xếp
Clean her housedọn dẹp nhà của cô ấy
Prepare meals for her familychuẩn bị bữa ăn cho gia đình
Work to get moneylàm việc để kiếm tiền
Go shoppingđi mua sắm
Feminism/ˈfem.ɪ.nɪ.zəm/nữ quyền
Work at officelàm việc ở văn phòng
unequal/ʌnˈiː.kwəl/bất bình đẳng
female/ˈfiː.meɪl/phụ nữ
Visit her parentsthăm bố mẹ cô ấy

Ba đoạn văn mẫu về vai trò của người phụ nữ bằng tiếng Anh

Tiếng AnhTiếng ViệtTừ vựngNgữ pháp
Social change has led to many changes in standards in society compared to the past, one of which must be mentioned is the concept of women’s role in society.
Compared to the previous generation, women now go to school like men and can do any job they love without being banned like before. Typically, in today’s society, there are many businesses run by businesswomen and many important positions in the state and government are also held by women.Without women, this world would not be perfect as it is, so the role of women in society is undeniable and we can easily see that. According to the change of time, now, the position of women has been put in the right position that they deserve.
Xã hội thay đổi kéo theo những chuẩn mực trong xã hội đã thay đổi nhiều so với trước kia, một trong số đó phải kể đến quan niệm về vai trò của người phụ nữ trong xã hội.

So với thế hệ trước thì bây giờ những người phụ nữ đã được đến trường học như nam giới và có thể làm bất kì công việc nào mà mình yêu thích chứ không bị cấm cản như trước nữa. Điển hình trong xã hội hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp được điều hành bằng những nữ doanh nhân và nhiều vị trí quan trọng trong nhà nước và bộ máy chính quyền cũng do phụ nữ đảm nhiệm.
Nếu không có phụ nữ, thế gian này sẽ chẳng thể hoàn hảo được như nó vốn có, vì vậy mà vai trò của người phụ nữ trong xã hội là không một ai có thể phủ nhận và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng theo sự thay đổi của thời gian thì giờ đây, vị thế của người phụ nữ đã được đặt vào đúng vị trí mà họ xứng đáng được hưởng.
standard(n) tiêu chuẩn
concept (n) quan niệm
Typically(adv) một cách tiêu biểu
deserve(v) xứng đáng
Compare to + N, S + V: so sánh với…
Without + N, S + V : nếu không có….
According to + N, S + V: theo như…..
In today’s life, when society is increasingly modern and civilized. The role and status of women in society also changed. They are no longer subject to feudal rites. Women can also go to school, and work. Their lives also do not depend on men, they have the freedom to decide everything in life.In married life, they not only know how to suffer and work hard, but also can voice their personal opinions and take care of themselves more. Today there are more successful women than men. Women are the weak sex, but when the Fatherland calls their name, they are still strong and brave to stand up to fight the enemy. The images of girls at Dong Loc junction, martyr Dang Thuy Tram or heroic Vietnamese mothers … are all proofs of the great role of women in society.

Although life has changed, the beauty of a woman remains forever with time. Therefore, each person should appreciate and love the women around him more.
Trong cuộc sống hôm nay, khi xã hội ngày càng hiện đại và văn minh hơn. Vai trò và vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng thay đổi. Họ không còn phải tuân theo những lễ giáo phong kiến nữa. Người phụ nữ cũng được đến trường, học hành và làm việc. Cuộc sống của họ cũng không phải phụ thuộc vào người đàn ông – có quyền tự do quyết định mọi việc trong cuộc sống.
Trong cuộc sống hôn nhân, họ không chỉ biết chịu đựng hay hy sinh mà có thể nói lên ý kiến cá nhân, biết chăm lo cho bản thân nhiều hơn. Có nhiều người phụ nữ ngày hôm nay còn có được thành công hơn cả nam giới. Phụ nữ là phái yếu, nhưng khi đất nước gọi tên mình, họ vẫn mạnh mẽ và bản lĩnh đứng lên chống lại kẻ thù. Hình ảnh những cô gái ngã ba Đồng Lộc, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm hay những bà mẹ Việt Nam anh hùng… đều là minh chứng cho vai trò to lớn của người phụ nữ trong xã hội.
Cuộc sống dù có thay đổi, nhưng vẻ đẹp của người phụ nữ thì vẫn còn tồn tại vĩnh viễn với thời gian. Chính vì vậy, mỗi người hãy biết trân trọng, yêu thương những người phụ nữ ở quanh mình nhiều hơn.
civilized(a) văn minh
status(n) địa vị
feudal rites (n) lễ giáo phong kiến
Fatherland(n) tổ quốc
subject to (v) tuân theo
It can be said that, in modern life, women have a very large role. If the family is considered the cell of society, then the woman is considered the nucleus of this cell.
The family is the place where the real equality and status of women are shown. Besides, women of modern times are more and more inseparable from the reality of family and society. Because it is in these two environments that women can express and perform their functions. What needs to be done is to make the family and society create the most favorable conditions for women to develop their potential.
That is when a woman has a stable job to ensure her life, has the opportunity to study to improve her knowledge and professional qualifications, and to participate more and more in social activities, unions, and questions. clubs, have time to enjoy culture, arts, health care, beauty for yourself….
In short, women always play an important role not only in family life but also in social life. They are the basis for a sustainable and happy life.
Có thể nói rằng, trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có vai trò rất lớn. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì người phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào này.
Gia đình là nơi thể hiện thực chất sự bình đẳng và nâng cao địa vị của người phụ nữ. Bên cạnh đó, người phụ nữ của thời hiện đại càng không thể tách rời với thực tế gia đình và xã hội. Bởi chính tại hai môi trường này, người phụ nữ mới thể hiện, thực hiện được những chức năng của mình. Điều cần làm là làm sao để gia đình và xã hội tạo được những điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ phát huy được khả năng của mình.
Đó là khi người phụ nữ có công việc ổn định để đảm bảo cuộc sống, có cơ hội học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, tham gia ngày càng nhiều hơn vào các hoạt động xã hội, các đoàn thể, câu lạc bộ, có thời gian hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp cho bản thân….

Nói tóm lại, người phụ nữ luôn đóng một vai trò quan trọng không những trong đời sống gia đình mà còn trong đời sống xã hội. Họ là cơ sở cho một cuộc sống bền vững và hạnh phúc.
cell (n) tế bào
nucleus (n) hạt nhân
inseparable(a) không thể tách rời
function(n) chức năng
potential(n) tiềm năng
stable(a) ổn định
ensure(v) đảm bảo
professional qualification(n) trình độ chuyên môn
union(n) đoàn thể
not only… but also: không những… mà còn

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh về vai trò của người phụ nữ cũng như một số bài văn mẫu và từ vựng tham khảo cho các bạn. Tailieuielts hy vọng thông tin trên đây là hữu ích với các bạn, chúc các bạn có một bài viết tốt.

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận