Đoàn Thị Trang

Danh sách bài viết

Tổng hợp cách dùng To + V và V-ing trong tiếng Anh

Tổng hợp cách dùng To + V và V-ing trong tiếng Anh

Một dưới các hiện tượng ngữ pháp thường gặp dưới Tiếng Anh đó chính là dạng động từ đi kèm “V-ing” và “to V.” Hai dạng này có cách dùng và ý nghĩa khác nhau nhưng có những động từ lại có cả hai cách sử dụng “V-ing” và “to V” cần

Cách dùng Never, Ever, Already, Yet, Still not, Sine, Just trong tiếng Anh

Cách dùng Never, Ever, Already, Yet, Still not, Sine, Just trong tiếng Anh

Trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, người học rất dễ bị nhầm lẫn giữa một số từ như: Never, Ever, Already, Yet, Still not, Sine, Just… đặc biệt là khi chúng ta sử dụng thì hoàn thành. Đây là các từ quan trọng được dùng để nhận

Cách phát âm O trong tiếng Anh chuẩn xác nhất hiện nay

Cách phát âm O trong tiếng Anh chuẩn xác nhất hiện nay

Nguyên âm O trong tiếng Anh là một dưới một số nguyên âm được dùng nhiều dưới tiếng Anh. Học phát âm tiếng Anh với nguyên âm này sẽ giúp các bạn nắm vững được một số kiến thức tiếng Anh cơ bản và học phát âm tiếng Anh hiệu quả

Cấu trúc – cách dùng Recommend, Advise và Suggest trong tiếng Anh

Cấu trúc – cách dùng Recommend, Advise và Suggest trong tiếng Anh

Khi cần đưa ra lời khuyên cho một người nào đó về một việc cần phải hoặc không cần phải làm bằng tiếng Anh, có 3 từ phổ biến nhất mà người nước ngoài hay sử dụng: Advise, Recommend và Suggest. Hãy cùng khám phá về cách sử dụng 3 loại động từ