Cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh với 4 bước

Học IELTS chỉ 99k/giờ tại IELTS Vietop

Với mỗi bài thuyết trình, phần mở đầu là phần rất quan trọng để tạo nên sự ấn tượng và thu hút người nghe. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng chỉ với 4 bước nhé!

Cách mở đầu bài thuyết trình bằng tiếng Anh với 4 bước

Trong quá trình thuyết trình, nếu ngay từ đầu bạn đã tạo nên điểm cuốn hút người nghe thì bài thuyết trình của bạn sẽ gây được nhiều hứng thú, không bị trở nên nhạt nhẽo. Vì vậy, những bước cơ bản đây rất quan trọng và nếu bạn tận dụng được tối đa thì bài thuyết trình của bạn sẽ trở nên đa dạng và thu hút hơn.

4 bước cơ bản để mở đầu bài thuyết trình bằng Tiếng anh ấn tượng

Welcoming to audience – Chào mừng những người tham dự

Đến với một buổi thuyết trình, việc chào đón người tham dự, khán giả là rất cần thiết. Để thể hiện bằng tiếng Anh, bạn chỉ cần sử dụng một câu chào mừng đơn giản:

 • Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemen (Chào buổi sáng/ chiều/ tối, xin chào các quý bà và các quý ông)
 • Hello/ Hi, everyone. (Xin chào các bạn)
 • First of all, let me thank you all for coming here today. (Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay)
 • I’m happy/ delighted that so many of you could make it today.  (Tôi rất hạnh phúc/ vui mừng khi nhiều bạn đến tham dự ngày hôm nay) 
 • I’m pleased to welcome you today.  (Tôi vui mừng chào đón các bạn trong ngày hôm nay)
 • It’s good to see you all here.  (Thật vui khi được gặp tất cả các bạn tại đây)

Introduce yourself – Tự giới thiệu bản thân

Trong bước tiếp theo, người thuyết trình sẽ tự giới bản thân mình với khán giả hay người nghe bằng các mẫu câu sau:

 • Let me introduce myself. I’m Adam from… (Hãy để tôi tự giới thiệu về bản thân. Tôi là Adam đến từ…)
 • For those of you who don’t know me, my name’s… (Một vài người trong số các bạn không biết tôi là ai, tên tôi là….)
 • Let me just start by introducing myself. My name is.. (Hãy để tôi bắt đầu bằng việc tự giới thiệu về bản thân nhé. Tên tôi là ….)

Ban cũng có thể đề cập đến chức danh, vị trí hoặc công ty mà mình đang công tác bằng mẫu câu sau:

 • As you probably know, I’m the new HR manager. I’m head of logistics here at Meakhd./ I’m here in my function as the Head of Controlling.  (Có lẽ các bạn đã biết, tôi là quản lý nhân sự mới./ Tôi là người phụ trách xuất nhập khẩu tại đây ở Meakhd. Tôi ở đây với nhiệm vụ điều hành) 
 • As some of you know, I’m the purchasing manager. (Như một vài bạn đã biết, tôi là quản lý mua hàng)
 • I’m the key account manager here and am responsible for… (Tôi là quản lý khách hàng trọng yếu ở đây và tôi chịu trách nhiệm về …)
 • Im the project manager in charge of …  (Tôi là quản lý dự án có nhiệm vụ)

Say what the topic is – Nói về chủ đề thuyết trình

Có thể những người tham dự của bạn đã biết chủ đề của bài thuyết trình của bạn, nhưng với tư cách là một người thuyết trình, bạn nên nói lại chủ đề của bài thuyết trình của mình. Nếu có nhiều bài thuyết trình về các chủ đề liên quan đến chủ đề chính, bạn cần giới thiệu các chủ đề mà bạn muốn đề cập. Các cấu trúc câu bạn có thể sử dụng:

 • As you can see on the screen, our topic today is… (Như bạn có thể thấy trên màn hình, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là…)
 • Today’s topic is…  (Chủ đề ngày hôm nay là…)
 • What I’d like to present to you today is…  (Điều tôi muốn trình bày với các bạn ngày hôm nay là…)
 • The subject/ topic of my presentation is… (Chủ đề thuyết trình của tôi là …).
 • In my presentation I would like to report on… (Trong bài thuyết trình của mình, tôi muốn báo cáo về…)
 • In my talk I’ll tell you about… (Trong phần trình bay của mình, tôi muốn nói về…)
 • Today i’m going to talk about… (Hôm nay, tôi muốn nói về…)
 • I’ll be talking about … (Tôi sẽ nói về…)

Explain why audience will be interested – Giải thích lý do khán giả sẽ cảm thấy hứng thú

Để tiếp tục giới thiệu bài thuyết trình của bạn bằng tiếng Anh, bạn cần đề cập đến điều gì khiến khán giả quan tâm hoặc yêu thích chủ đề của bạn. Ban có thể nói:

 • My talk is particularly relevant to those of you us who… (Phần trình bày của tôi đặc biệt liên quan đến bạn chúng ta, những người….)
 • Today’s topic is of particular interest to those of you/ us who… (Chủ đề hộ này đặc biệt liên quan đến bạn chúng ta, những người…)
 • Today’s topic is very important for you because … (Chủ đề ngày hôm nay rất quan trọng với bạn bởi vì….)
 • My/ The topic is/ will very important for you because… (Chủ đề của tôi rất quan trọng với các bạn vì…)
 • By the end of this talk, you will familiar with… (Trước khi kết thúc phần trình bày này, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng quen thuộc với…)

Hy vọng bạn sẽ có một bài thuyết trình làm say lòng người tham dự. Phần mở đầu là yếu tố quan trọng sẽ quyết định sự thành công cho bài phát biểu của bạn. Tài liệu IELTS Chúc bạn may mắn với bài thuyết trình của mình!

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận