Tổng hợp 20 Topics thường gặp nhất trong IELTS Speaking Part 2

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bạn đang kiếm tìm top một số chủ đề thường gặp nhất trong phần thi IELTS Speaking Part 2, thì đây chính là bài viết dành cho bạn. Ở bài viết này TailieuIELTS đã tổng hợp 20 TOPICS IELTS Speaking là tài liệu dùng để luyện tập dưới quá trình luyện thi IELTS. Việc luyện tập chăm chỉ, đều đặn mỗi ngày thì những bạn sẽ cải thiện rất nhanh đó! Mong rằng nó sẽ giúp ích được cho bạn nhé!

A. Tổng quan về phần thi IELTS Speaking Part 2

Thông tin bài thi:

  • Thời gian làm bài: từ 3-4 phút
  • Phần thi IELTS Speaking Part 2 là phần thi thứ 2 dưới bài thi IELTS Speaking, hay tường gọi là ‘”The Long Turn”
  • Thí sinh sẽ được nhận một tấm thẻ, dưới đó là chủ đề của bạn. Bạn có 1 phút để chuẩn bị bài nói. Say đó bạn sẽ đối diện trực tiếp với ban giám khảo và trình bày nội dung bài nói của mình từ 1-2 phút.

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

B. Top 20 chủ đề thường gặp dưới phần thi IELTS Speaking Part 2

1. IELTS Speaking Part 2 – Describe a family member that you spend most time with

You should say:
Who this person is
What you like to do together
When you usually spend time together
And explain why you spend so much time with him/her  

2. IELTS Speaking Part 2 – Describe a person who you think is fashionable

You should say:
Who the person is
What kinds of clothes this person likes to wear
How you know the person
And explain why you think he/she is fashionable  

3. IELTS Speaking Part 2 – Describe a person you admire

You should say:
Who the person is
What he or she is like
And why you admire him or her  

4. IELTS Speaking Part 2 – Describe a famous person that you like

You should say:
Who the person is
Why he is famous
What makes you mention specifically him/her  

5. IELTS Speaking Part 2 – Describe a character or personality of yours

You should say:
What it is
Is it a common characteristic
How it is helpful to you
and explain why it is important to you

6. IELTS Speaking Part 2 – Describe a special occasion when you had a really enjoyable meal

You should say:
What the occasion was
Who was at the meal
What you ate
and explain why the meal was so enjoyable

7. IELTS Speaking Part 2 – Describe an embarrassing experience you have had with food

You should say:
Where you were
What happened
How you felt afterwards
and what other people thought about this event.

8. IELTS Speaking Part 2 – Describe a restaurant you enjoyed going to.

You should say:
Where the restaurant was
Who you went with
What type of food you ate in this restaurant
and explain why you thought the restaurant was good

9. IELTS Speaking Part 2 – Describe a health problem you or someone you know had

You should say:
What it was
How you had this health problem
What you or this person had to do to get better
and discuss how you/this person felt about this health problem

10. IELTS Speaking Part 2 – Describe a TV program you would like to watch

You should say:
What program it is
What the program is about
How often and when you watch it
And explain why you like watching this program

Xem thêm:

11. IELTS Speaking Part 2 – Describe an article that you read from a magazine or from the Internet about healthy lifestyle

You should say:
When you read it
Where you read it
What it is about
And if you agree with the opinions in the article

12. IELTS Speaking Part 2 – Describe an unforgettable advertisement that you saw

You should say:
Where you saw it
What kind of advertisement it was
What product/service was advertised
And say how you felt when you saw it

13. IELTS Speaking Part 2 – Describe an educational TV program that you have seen

You should say:
What this educational TV program is about
How often you watch or listen to this program
How they influence people
And explain why this program is educational

14. IELTS Speaking Part 2 – Describe a short trip that you frequently make (or, take) but dislike

You should say:
Where you travel from and to
How often you make this trip
Why you make this tripand explain why you dislike this trip.

15. IELTS Speaking Part 2 – Describe a garden or park you enjoyed visiting

You should say:
Where it was
What it looked like
What you did there or, what people did there
and explain why you liked it.

16. IELTS Speaking Part 2 – Describe a house or an apartment you would like to live in

You should say:
What kind of accommodation it would be
Where it would beWho would live there with you
and say why you would enjoy living in this place

17. IELTS Speaking Part 2 – Describe a place where you can read or write (not your home)

You should say:
Where the place is
How it looks like
What you do there and explain why you like this place.

18. IELTS Speaking Part 2 – Describe a garden/park you often go to

You should say:
Where it is
How it looks like
What people do thereand explain why you often go there

19. IELTS Speaking Part 2 – Describe a place that can be good to relax (not your home)

You should say:
Where this place is
What it is like
When you usually spend time together
and explain why you think it is a good place for relaxation.

20. IELTS Speaking Part 2 – Describe a historical building in your country/ hometown

You should say:
Where it isWhat it is used for
What it looks like
and explain why it is important to your hometown/country.

Trên đây là toàn bộ những chia sẻ về các Topic thường gặp nhất trong IELTS Speaking Part 2. Mong rằng bài viết sẽ giúp ích cho bạn. Chúc bạn thành công!

tailieuielts.com

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bình luận

Bình luận