Hướng dẫn cách viết đoạn văn về đám cưới bằng tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Đám cưới không chỉ là một sự kiện lớn mà còn là một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Nó không chỉ là sự kết hợp của hai trái tim mà còn là sự kết nối của hai gia đình, hai thế giới riêng biệt, hòa quyện thành một hạnh phúc chung.

Viết về đám cưới bằng tiếng Anh không chỉ là việc chia sẻ những hình ảnh đẹp và lãng mạn mà còn là cách diễn đạt tình cảm sâu sắc nhất về tình yêu và hạnh phúc. Mời các bạn hãy cùng Tài liệu IELTS bước vào thế giới phong phú của lời viết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về việc Viết đoạn văn về đám cưới bằng tiếng Anh qua bài viết dưới đây nhé

Bố Cục Đoạn Văn Về Đám Cưới

bo cuc doan van ve dam cuoi
Bố Cục Đoạn Văn Về Đám Cưới

Mở Bài

Introduction:

Start with a warm greeting or a general statement about weddings.

Example: “Weddings are beautiful celebrations of love and commitment, bringing families and friends together to witness the union of two souls.”

Thân bài

Introducing the Couple (Giới thiệu đôi uyên ương):

Share a brief background about the bride and groom, including their names, how they met, and how long they’ve been together.

Example: “Sarah and Michael, high school sweethearts who have stood by each other through thick and thin, are here today to embark on their journey of lifelong companionship.”

Love Story (Câu Chuyện Tình Yêu):

Describe the love story of the couple, highlighting memorable moments and challenges they’ve overcome together.

Example: “Their love story began on a summer evening, and since then, they have shared countless adventures, creating a bond that has grown stronger with each passing day.”

Reasons for Choosing the Wedding Date (Lý Do Chọn Ngày Cưới):

Explain any significance behind the chosen wedding date, such as anniversaries or special family dates.

Example: “Choosing this date, the anniversary of their first date, holds deep sentimental value for both Sarah and Michael, symbolizing the start of their beautiful journey together.”

Wedding Ceremony and Rituals (Lễ Cưới và Nghi Lễ):

Describe the wedding ceremony, including any cultural or religious rituals performed.

Example: “The ceremony, adorned with vibrant flowers and soothing melodies, will include traditional vows and a candle-lighting ritual, signifying the merging of two lives into one.”

Type of Reception (Loại Hình Tiệc):

Mention the type of reception, whether it’s a formal banquet, a cozy family gathering, or a lively outdoor celebration.

Example: “Following the solemn vows, the guests will be treated to an elegant banquet, filled with laughter, heartfelt toasts, and a dance floor that will witness the joy of the newlyweds and their loved ones.”

Kết Bài

Express good wishes for the couple’s future together and invite everyone to join in celebrating this special day.

Example: “As we raise our glasses to Sarah and Michael, let us celebrate their union and the endless possibilities of their shared future. Here’s to love, laughter, and a lifetime of happiness. Cheers!”

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tổng hợp các loại

Romantic Wedding (Đám Cưới Lãng Mạn)

Traditional Affair: (Đám Cưới Truyền Thống)

Destination Celebration: (Đám Cưới Tại Điểm Đến Du Lịch)

Classic Wedding( Đám Cưới Cổ Điển)

Prairie-Style Wedding (Đám Cưới Phong Cách Thảo Nguyên)

Đám Cưới Ngọt Ngào (Sweetheart Wedding )

Đám Cưới Vườn Hoa (Garden Wedding)

Đám Cưới Hiện Đại (Modern Wedding)

Viết đoạn văn về đám cưới bằng tiếng Anh

huong dan viet doan van ve dam cuoi bang tieng anh
Viết đoạn văn về đám cưới bằng tiếng Anh

Mẫu đoạn văn về đám cưới truyền thống

Traditional weddings, often referred to as “affairs,” embody the essence of cultural heritage and timeless elegance. These weddings are a celebration of customs, rituals, and beliefs that have been passed down through generations. In this essay, we will explore the profound significance of traditional weddings, examining their cultural importance, symbolic rituals, and enduring charm.

Cultural Significance: Traditional weddings serve as a vibrant reflection of a community’s culture and heritage. Each element, from attire to ceremonies, is deeply rooted in the traditions of the region or community. These weddings become a canvas where diverse cultural practices are proudly displayed, fostering a sense of unity and pride among attendees.

Symbolic Rituals: Traditional weddings are rich in symbolic rituals, each carrying profound meanings. From the lighting of the sacred fire in Hindu weddings to the breaking of the glass in Jewish ceremonies, these rituals symbolize various aspects of marriage, such as unity, blessings, and commitment. The presence of these rituals adds a layer of depth and spiritual significance to the occasion.

Enduring Charm: One of the remarkable aspects of traditional weddings is their enduring charm. Despite the modernization of society, the allure of traditional ceremonies remains intact. The grandeur of traditional attire, the melodious tunes of traditional music, and the intricate designs of traditional decorations continue to captivate the hearts of both participants and guests. The timelessness of these weddings lies in their ability to blend ancient customs with contemporary celebrations seamlessly.

Conclusion: Traditional weddings, or “affairs,” stand as a testament to the enduring beauty of cultural heritage. These ceremonies encapsulate the essence of tradition, love, and unity, creating an atmosphere of joy and reverence. As we witness the union of two souls in the embrace of tradition, we are reminded of the importance of preserving our cultural legacy. Traditional weddings are not just events; they are living traditions that connect us to our roots and celebrate the timeless beauty of love.

Dịch nghĩa

Các đám cưới truyền thống, thường được gọi là “sự kiện,” thể hiện bản chất của di sản văn hóa và sự thanh lịch vĩnh cửu. Những đám cưới này là dịp kỷ niệm về các phong tục, nghi lễ và niềm tin đã được truyền đạt qua nhiều thế hệ. Trong bài luận này, chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa sâu sắc của các đám cưới truyền thống, điều tra về tầm quan trọng văn hóa, các nghi lễ tượng trưng và sức hút vĩnh cửu của chúng.

Tầm Quan Trọng Văn Hóa: Những đám cưới truyền thống là một phản ánh sáng sủa về văn hóa và di sản của một cộng đồng. Từ trang phục đến các nghi lễ, mỗi yếu tố đều châu chuốt trong truyền thống của vùng miền hoặc cộng đồng. Những đám cưới này trở thành bức tranh, nơi mà các thực hành văn hóa đa dạng được trưng bày tự hào, tạo nên cảm giác đoàn kết và tự hào trong lòng người tham dự.

Nghi Lễ Tượng Trưng: Những đám cưới truyền thống đều phong phú với các nghi lễ tượng trưng, mỗi cái mang theo những ý nghĩa sâu sắc. Từ việc thắp hương trong đám cưới Hindu đến việc phá cái cốc trong nghi thức Do Thái, những nghi lễ này tượng trưng cho các khía cạnh của hôn nhân, như sự đoàn kết, phúc lành và cam kết. Sự hiện diện của những nghi lễ này làm cho dịp lễ thêm phần sâu sắc và thiêng liêng.

Sức Hút Vĩnh Cửu: Một trong những điểm nổi bật của các đám cưới truyền thống là sức hút vĩnh cửu của chúng. Mặc dù xã hội hiện đại hóa, sức hút của các nghi lễ truyền thống vẫn được giữ nguyên. Sự tráng lệ của trang phục truyền thống, những giai điệu dịu dàng của âm nhạc truyền thống và những họa tiết tinh xảo của trang trí truyền thống vẫn tiếp tục thu hút trái tim của cả người tham gia và khách mời. Sự vĩnh cửu của những đám cưới này nằm ở khả năng kết hợp các phong tục cổ điển với các lễ kỷ niệm hiện đại một cách hài hòa.

Kết Luận: Các đám cưới truyền thống, hay “sự kiện,” là bằng chứng cho vẻ đẹp vĩnh cửu của di sản văn hóa. Những buổi lễ này gói gọn bản chất của truyền thống, tình yêu và sự đoàn kết, tạo nên không khí của niềm vui và sự thành kính. Khi chúng ta chứng kiến sự hợp nhất của hai tâm hồn trong vòng tay của truyền thống, chúng ta nhớ về sự quan trọng của việc bảo tồn di sản văn hóa của chúng ta. Các đám cưới truyền thống không chỉ là các sự kiện; chúng là những truyền thống sống động kết nối chúng ta với nguồn gốc của mình và tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu của tình yêu.

Mẫu đoạn văn về đám cưới lãng mạn

A romantic wedding is not just an event; it is an adventure of love, full of warmth and significance. In the temporary home of happiness, fingers adorned with wedding rings are not just connecting two individuals; they are uniting two souls.

In a romantic wedding, the space is filled with the scent of roses and gently sparkling lights. The soft glow of fairy lights creates a tender atmosphere, highlighting the perfect paintings of true love. Every detail, from the floral arrangements to the carpets and decorative screens, tells the unique story of the newlyweds.

In a romantic wedding, each tear of happiness, every tender gesture, and every sweet kiss becomes unforgettable moments. It is not just a celebration; it is a lifelong promise of love. The vows spoken and the eternal promises made will undoubtedly warm their hearts throughout their lives.

A romantic wedding is not merely an event; it is a journey filled with love and happiness. It not only connects two individuals but also forms an unbreakable bond between hearts, creating a love that is vast and enduring. In a romantic wedding, love is not just words; it is action, it is sharing, and it is unwavering faith.

Dịch nghĩa

Đám cưới lãng mạn không chỉ là một sự kiện, mà còn là một cuộc phiêu lưu tình yêu đầy ấm áp và ý nghĩa. Trong ngôi nhà tạm thời của hạnh phúc, những ngón tay với nhẫn cưới được đặt lên nhau không chỉ kết nối hai con người, mà còn là sự gắn kết của hai tâm hồn.

Trong một đám cưới lãng mạn, không gian bị lấp đầy bởi hương thơm của hoa hồng và đèn trang trí nhẹ nhàng lung linh. Ngọn đèn cây tạo ra ánh sáng dịu dàng, làm nổi bật những bức tranh hoàn hảo của tình yêu đích thực. Mỗi chi tiết như bức tranh hoa, thảm cỏ, và bức bình phong đều nói lên câu chuyện riêng của đôi uyên ương.

Trong đám cưới lãng mạn, từng giọt nước mắt của hạnh phúc, từng cử chỉ âu yếm và từng nụ hôn ngọt ngào đều trở thành những khoảnh khắc không thể quên. Đây không chỉ là lễ kỷ niệm, mà còn là lời hứa vĩnh viễn của tình yêu đôi trẻ. Những lời thề non hẹn biển cả và những lời hứa mãi mãi chắc chắn sẽ ấm áp bên nhau suốt cuộc đời.

Đám cưới lãng mạn không chỉ là một sự kiện, mà còn là một chặng đường tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Nó không chỉ kết nối hai người, mà còn là sợi dây vững chãi nối liền những trái tim, tạo nên một tình yêu không gian lớn và bền vững. Trong đám cưới lãng mạn, tình yêu không chỉ là lời nói, mà còn là hành động, là sự chia sẻ, và là niềm tin không ngừng.

Mẫu đoạn văn về đám cưới hiện đại

In today’s world, with the advancements in technology and ceaseless creativity, modern weddings have become an increasingly popular trend. Modern weddings are not merely events; they are sophisticated, creative, and impressive experiences. Instead of adhering to classical traditions, modern weddings introduce fresh, exciting, and innovative ideas.

One of the key features of modern weddings is the unique decor. Couples often opt for unusual venues such as art galleries, beautiful cafes, or even contemporary art centers to host their celebrations. Creative lighting and decorative effects are designed to create a romantic and intimate ambiance.

Music plays a significant role in modern weddings. Instead of classical tunes, couples often choose lively EDM or contemporary pop music to create a cheerful and dynamic atmosphere. Sometimes, renowned DJs are invited to perform live, transforming the wedding into a genuine music event.

Food and drinks in modern weddings are also often designed with a unique flair. Instead of traditional menus, couples select diverse dishes from various countries to create a multicultural culinary experience. Beverages are meticulously combined to craft unique and enticing cocktails.

Modern weddings come with interactive experiences, including unique photo corners with creative accessories for guests. Games and interactive activities between guests and the couple are designed to create a lively and vibrant atmosphere.

Overall, modern weddings are not just events; they are unique, colorful, and endlessly fascinating experiences. They encapsulate not only cherished memories but also an opportunity for everyone to enjoy happiness and joy in a modern and creative atmosphere.

Dịch nghĩa

Ngày nay, với sự tiến bộ của công nghệ và sự sáng tạo không ngừng, các đám cưới hiện đại đã trở thành một xu hướng đang ngày càng phổ biến. Đám cưới hiện đại không chỉ là một sự kiện, mà còn là một trải nghiệm tinh tế, sáng tạo và đầy ấn tượng. Thay vì theo đuổi các truyền thống cổ điển, những đám cưới hiện đại đưa vào bức tranh các ý tưởng mới, tươi mới và đầy hứng khởi.

Một trong những đặc điểm chính của đám cưới hiện đại chính là không gian trang trí độc đáo. Các đôi uyên ương thường chọn những địa điểm độc đáo như các phòng trưng bày nghệ thuật, quán cà phê đẹp hoặc thậm chí là trung tâm nghệ thuật đương đại để tổ chức buổi tiệc của mình. Đèn trang trí và các hiệu ứng ánh sáng được thiết kế một cách sáng tạo, tạo nên không gian lãng mạn và ấm cúng.

Trong các đám cưới hiện đại, âm nhạc đóng vai trò quan trọng. Thay vì các bản nhạc cổ điển, các đôi uyên ương thường chọn các bản nhạc EDM sôi động hoặc các bản nhạc pop hiện đại để tạo nên không khí vui tươi và năng động. Đôi khi, họ thậm chí mời các DJ nổi tiếng đến để biểu diễn trực tiếp, tạo nên một buổi tiệc đám cưới giống như một sự kiện âm nhạc thực sự.

Đồ ăn và đồ uống trong các đám cưới hiện đại cũng thường được thiết kế theo phong cách độc đáo. Thay vì các thực đơn truyền thống, các đôi uyên ương chọn lựa các món ăn đa dạng từ nhiều quốc gia khác nhau để tạo ra một trải nghiệm ẩm thực đa văn hóa. Đồ uống cũng không ngừng được kết hợp để tạo nên các cocktail độc đáo và hấp dẫn.

Các đám cưới hiện đại thường đi kèm với các trải nghiệm tương tác, bao gồm cả các góc chụp ảnh độc đáo với các phụ kiện sáng tạo cho khách mời. Các trò chơi và hoạt động tương tác giữa các khách mời và đôi uyên ương thường được thiết kế để tạo nên không khí vui vẻ và sôi động.

Nhìn chung, đám cưới hiện đại không chỉ là một sự kiện, mà còn là một trải nghiệm độc đáo, đầy màu sắc và không ngừng thú vị. Chúng không chỉ chứa đựng những kỉ niệm đáng nhớ, mà còn là dịp để mọi người tận hưởng niềm vui và hạnh phúc trong không khí hiện đại và sáng tạo.

Mẫu đoạn văn về đám cưới tại điểm đến du lịch

In recent years, destination weddings have gained immense popularity, transforming the way couples celebrate their special day. A destination celebration, be it a wedding, anniversary, or vow renewal, involves traveling to an exotic location to exchange vows and create lasting memories. This trend has captivated couples worldwide and for good reasons.

First and foremost, destination celebrations offer a unique and picturesque backdrop for the event. From pristine beaches and lush vineyards to historical castles and tropical islands, the options are as diverse as the couples themselves. Saying “I do” against the backdrop of a breathtaking sunset or overlooking a turquoise sea adds unparalleled charm to the occasion.

Furthermore, destination weddings provide an intimate and relaxed atmosphere for both the couple and their guests. Unlike traditional weddings, which often involve a large guest list and formalities, destination celebrations tend to be more intimate, allowing couples to spend quality time with their closest friends and family. The cozy ambiance fosters a sense of togetherness and strengthens the bond between the couple and their loved ones.

One of the most significant advantages of destination celebrations is the opportunity for adventure and exploration. Couples can choose locations that offer not only a beautiful setting but also a chance to immerse themselves in a new culture, try local cuisine, and engage in exciting activities. This not only makes the celebration memorable but also provides a unique experience for the guests, turning the event into a mini-vacation.

However, planning a destination celebration comes with its challenges. Coordinating travel arrangements, understanding legal requirements, and accommodating various preferences can be daunting. It requires meticulous planning and communication between the couple, their families, and the wedding planners. Overcoming these challenges, though, results in a celebration that stands out in the memories of all attendees.

In conclusion, destination celebrations offer a perfect blend of romance, adventure, and intimacy. The allure of exchanging vows in a picturesque location, surrounded by loved ones and the beauty of a new destination, creates a magical atmosphere that lingers in the hearts of everyone involved. While the planning process may be intricate, the rewards of a destination celebration are immeasurable, making it a trend that continues to flourish in the world of weddings and celebrations.

Dịch nghĩa

Trong những năm gần đây, đám cưới tại điểm đến du lịch đã trở nên vô cùng phổ biến, biến đổi cách các cặp đôi kỷ niệm ngày trọng đại của họ. Một đám cưới tại điểm đến du lịch, có thể là đám cưới, kỷ niệm ngày cưới hoặc lễ duyên hợp, bao gồm việc du lịch đến một địa điểm du lịch hấp dẫn để trao nhau lời thề và tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Xu hướng này đã thu hút các cặp đôi trên khắp thế giới, và có những lý do chính đáng cho điều này.

Trước hết và quan trọng nhất, đám cưới tại điểm đến du lịch mang lại một bối cảnh độc đáo và hùng vĩ cho sự kiện. Từ những bãi biển hoang sơ và vườn nho xanh mướt đến những lâu đài lịch sử và các hòn đảo nhiệt đới, các lựa chọn đa dạng như những cặp đôi chúng ta. Nói lời “Tôi chấp nhận” trước phông nền của một hoàng hôn tuyệt vời hoặc nhìn ra biển màu xanh ngọc bích tạo ra sự quyến rũ không giới hạn cho sự kiện đặc biệt.

Hơn nữa, các đám cưới tại điểm đến du lịch tạo ra không khí ấm áp và thân mật cho cả cặp đôi và khách mời của họ. Không giống như các đám cưới truyền thống, thường có sự tham gia của một danh sách khách mời lớn và các nghi lễ chính thức, các đám cưới tại điểm đến du lịch thường mang lại không khí thân thiện hơn, cho phép các cặp đôi dành thời gian chất lượng với những người thân và bạn bè thân thiết nhất của họ. Không gian ấm cúng này tạo ra một cảm giác sự gần gũi và củng cố mối quan hệ giữa cặp đôi và những người thân yêu của họ.

Một trong những lợi ích lớn nhất của các đám cưới tại điểm đến du lịch là cơ hội trải nghiệm và khám phá. Các cặp đôi có thể chọn những địa điểm không chỉ đẹp mắt mà còn cung cấp cơ hội để đắm chìm trong một văn hóa mới, thử nếm ẩm thực địa phương và tham gia vào các hoạt động thú vị. Điều này không chỉ tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ mà còn mang lại trải nghiệm độc đáo cho khách mời, biến sự kiện thành một kỳ nghỉ ngắn.

Tuy nhiên, việc lên kế hoạch cho một đám cưới tại điểm đến du lịch đến với những thách thức của riêng nó. Việc điều phối các sắp xếp đi lại, hiểu rõ các yêu cầu pháp lý và đáp ứng các mong muốn đa dạng có thể gây ra những thách thức không nhỏ. Đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và giao tiếp chặt chẽ giữa cặp đôi, gia đình của họ và các nhà tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, vượt qua những thách thức này mang lại cho mọi người một sự kiện đặc biệt đậm chất cá nhân, khó quên.

Tóm lại, các đám cưới tại điểm đến du lịch mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa lãng mạn, phiêu lưu và gần gũi. Sức hút của việc trao nhau lời thề trong một không gian đẹp mắt, bao quanh bởi những người thân yêu và vẻ đẹp của một điểm đến mới, tạo ra một không khí thần thoại lưu luyến trong trái tim của mọi người tham gia. Mặc dù quá trình lên kế hoạch có thể phức tạp, nhưng những phần thưởng của một đám cưới tại điểm đến du lịch là không thể đo lường được, khiến cho đây trở thành một xu hướng không ngừng phát triển trong thế giới của đám cưới và các sự kiện kỷ niệm.

>>> Xem thêm:

Một số lưu ý khi viết đoạn văn về đám cưới bằng tiếng Anh

luu y khi viet doan van ve dam cuoi bang tieng anh
Một số lưu ý khi viết đoạn văn về đám cưới bằng tiếng Anh

Xác định mục tiêu của bài viết: Trước khi viết, hãy xác định mục tiêu của bài viết của bạn. Bạn muốn chia sẻ câu chuyện của đôi uyên ương, mô tả sự kiện, hay chia sẻ những lời khuyên về việc tổ chức đám cưới? Mục tiêu sẽ giúp bạn xác định nội dung và cấu trúc của bài viết.

Sử dụng ngôn từ lịch lãm và chính xác: Tránh sử dụng ngôn từ không chính xác hoặc lệch lạc. Sử dụng từ vựng phù hợp với ngữ cảnh của đám cưới, bao gồm cả các thuật ngữ liên quan đến lễ cưới và tình yêu.

Tập trung vào cảm xúc và trải nghiệm: Mô tả cảm xúc của đôi uyên ương và những người tham gia đám cưới. Hãy diễn đạt những kỷ niệm, cảm nhận và hạnh phúc trong bài viết của bạn để tạo ra sự gần gũi và chân thành.

Sử dụng mô tả và hình ảnh sống động: Sử dụng các mô tả và hình ảnh sống động để làm cho độc giả cảm thấy như họ đang trực tiếp tham gia vào sự kiện. Mô tả về trang trí, không gian và các chi tiết nhỏ có thể làm cho bài viết của bạn trở nên sinh động.

Giữ cho câu chuyện liền mạch và có trình tự: Bài viết nên tuân thủ một trình tự logic, từ việc chuẩn bị cho đến lễ cưới chính thức và các sự kiện kế tiếp. Điều này giúp người đọc dễ theo dõi và hiểu rõ về sự kiện.

Kiểm tra ngữ pháp và chính tả: Trước khi công bố bài viết, hãy kiểm tra kỹ ngữ pháp và chính tả để đảm bảo rằng bài viết của bạn chuyên nghiệp và dễ đọc.

Tôn trọng quyền riêng tư: Tránh chia sẻ thông tin cá nhân quá mức hoặc những chi tiết riêng tư mà đôi uyên ương không muốn công khai.

Kết thúc bài viết một cách sáng tạo: Kết thúc bài viết bằng một câu chuyện nhỏ, một lời chúc phúc hoặc một suy nghĩ sâu sắc về tình yêu và hạnh phúc.

Hy vọng qua bài viết trên các bạn đã chọn được cho mình các phong cách về “Viết đoạn văn về đám cưới bằng tiếng Anh”. Nếu có bất kì thắc mắc nào, đừng ngần ngai để lại bình luận bên dưới cho Tài liệu IELTS. Chúc các bạn tìm thấy những mẫu đoạn văn về đám cưới hay và ý nghĩa nhất qua bài viết trên.

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Nope là gì? Cách dùng Nope có thể bạn chưa biết
Nope là gì? Cách dùng Nope có thể bạn chưa biết
Nope như một từ lóng được dùng khá nhiều trong các cuộc đối thoại giao tiếp hàng ngày. Vậy nope là gì? và cách dùng nope như thế nào là đúng nhất, để trả lời cho câu hỏi này Tài Liệu
Look up to là gì? Phân biệt look up to và admire
Look up to là gì? Phân biệt look up to và admire
“Look up to là gì?” Trong bài viết này, Tài Liệu IELTS sẽ đem đến chi tiết về ý nghĩa và cách sử dụng của “look up to” giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa cụm động từ “look up
Coming soon là gì? Cấu trúc và cách dùng Coming soon
Coming soon là gì? Cấu trúc và cách dùng Coming soon
Bạn đã bao giờ tự hỏi “coming soon là gì?” chưa. Hãy cùng Tài Liệu IELTS khám phá ý nghĩa thực sự của “coming soon” cũng như là các cấu trúc thú vị của cụm từ này qua bài viết

Bình luận

Bình luận