Bí quyết chinh phục Đại từ bất định trong tiếng Anh

Bí quyết chinh phục Đại từ bất định trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, đại từ được phân thành rất nhiều loại: Đại từ nhân xưng (Personal pronouns), đại từ sở hữu (Possessive pronouns), đại từ phản thân (reflexive pronouns),… Trong đó có một loại đại từ được gọi là đại từ bất định (Indefinte pronouns).