With Regard to là gì? Phân biệt in regard to, with regard to và as regards 

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

With regard to là gì? Đây là câu hỏi khá phổ biến của các bạn học tiếng anh. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như các phân biệt in regard to, with regard to và as regards trong Tiếng Anh như thế nào, hãy tìm hiểu cùng tailieuielts.com nhé!

With Regard to là gì

Regard là gì?

Dưới đây là một số nghĩa của từ regard mà chúng ta hay gặp

regard verb [ T usually + adv/prep ]

UK  /rɪˈɡɑːd/ US  /rɪˈɡɑːrd/

to consider or have an opinion about something or someone (để xem xét hoặc có ý kiến về điều gì đó hoặc ai đó)

Environmentalists regard GM technology with suspicion.

Các nhà bảo vệ môi trường xem xét công nghệ biến đổi gen với sự nghi ngờ.

His parents always regarded his as the smartest of their children.

Cha mẹ anh luôn coi anh ta là người thông minh nhất trong số những đứa con của họ.

He is widely regarded as the father of international law.

Ông thường được coi là cha đẻ của luật quốc tế

to look carefully at something or someone(để xem xét cẩn thận một cái gì đó hoặc một người nào đó)

The hen regarded me with suspicion as I walked up to its nest.

Con chim nhìn tôi với vẻ nghi ngờ khi tôi bước đến tổ của nó.

regard noun [ U ]   formal

UK  /rɪˈɡɑːd/ US  /rɪˈɡɑːrd/

respect or admiration for someone or something (tôn trọng hoặc ngưỡng mộ đối với ai đó hoặc điều gì đó)

The company holds her in high regard.

Công ty đánh giá cao cô ấy.

Huy has no regard for other people’s feelings.

Huy không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

With regard to là gì?

With regard to có nghĩa về cái gì đó, liên quan đến cái gì, khi dùng các bạn lưu ý là regard được chia ở số ít vì thế không có ”s”.

Ví dụ:

With regard tothe customers’ feedback, the company have been pleased to know that they love the new models. (Về phản hồi của khách hàng, công ty rất vui khi biết rằng họ rất thích những mẫu sản phẩm mới)

>>> Xem thêm:

Phân biệt in regard to, with regard to và as regards

Khi chúng ta muốn đề cập về 1 vấn đề, sự việc gì đó chúng ta thường dùng “regard”. Tuy nhiên có một số từ đi với regard có thể khiến người học cảm thấy khó khăn khi phân biệt như: In regard to, with regard to và as regards.

Đầu tiên, cả 3 cụm từ đều có nghĩa khá giống nhau, có thể được dịch là “về cái gì đó, liên quan đến cái gì” . Những cụm từ này chỉ khác nhau tại cách viết số ít hoặc số nhiều của regard mà thôi.

In regard to và with regard to

In regard towith regard to có nghĩa và cách dùng giống y chang nhau. Một điều lưu ý là regard được chia ở số ít vì thế không có ”s”.

Ví dụ:

 • I am writing in regard to the poor service at your store. (Tôi viết thư này liên quan đến chất lượng dịch vụ kém ở cửa hàng của anh)

>>> Tham khảo:

As regards

As regards thì ngược lại, chúng ta bắt buộc phải để regards ở dạng số nhiều.

Ví dụ: 

 • As regards your request, we will soon give you the answer. (Về yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ sớm có câu trả lời)
 • As regards the Covid-19, doctors believe we will soon find the cure for this. (Liên quan đến dịch bệnh Covid-19, các bác sỹ tin rằng chúng ta sẽ sớm tìm được thuốc trị)

Trong văn nói thường ngày, chúng ta có thể sử dụng một số cụm từ khác để thay thế in regard to, with regard toas regards

 • About
 • Concerning
 • Regarding
 • As for

Ví dụ:

 • About your request, we”ll answer you as soon as we can. (Về yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời sớm nhất có thể)
 • As for the picnic next week, they are planning it. (Về buổi dã ngoại tới, họ đang lên kế hoạch)
 • Concerning your feedback, we found it really helpful. (Về phản hồi của bạn, chúng tôi thấy nó rất hữu ích)

Bài tập ứng dụng

 1. I am writing _________ the poor service at your store.
 2. _________ the customers’ feedback, we have been pleased to know that they love the new models.
 3. _________ your request, we will soon give you the answer.
 4. _________ the Covid-19, doctors believe we will soon find the cure for this. 
 5. Please convey my _________ to your boss.
 6. I am writing to you_________ your letter of 15 March.
 7. I look forward to hearing from you. _________, David Price.
 8. Environmentalists _________ GM technology with suspicion.
 9. Her parents always _________ her as the smartest of their children.
 10. He is widely_________  as the father of international law.
 11. The bird_________  me with suspicion as I walked up to its nest.
 12. There is no problem _________ the financial arrangements.
 13. The company holds her in high _________.
 14. Please give my _________ to your mother if you see her.
 15. Laura is highly _________by her colleagues.

Đáp án

 1. in regard to
 2. With regard to
 3. As regards
 4. As regards
 5. regards
 6. with regard to
 7. With kind regards
 8. regard
 9.  regarded
 10.  regarded
 11. regarded 
 12.  as regards
 13. regard
 14. regards
 15.  regarded 

Trên đây là bài viết về with regard to là gì và cách phân biệt cấu trúc in regard to, with regard to và as regards. Mong rằng qua đây tailieuielts.com đã giúp các bạn sẽ nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp này. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận