Cấu trúc different đi với giới từ gì? Và bài tập ứng dụng có đáp án

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Different đi với giới từ gì? Đây là câu hỏi thường gặp của các bạn học tiếng anh. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng different trong Tiếng Anh như thế nào, hãy tìm hiểu cùng tailieuielts.com nhé!

different đi với giới từ gì

Different có nghĩa là gì?

Different  là một tính từ và có nghĩa là “khác”.

Ví dụ:

 • She hadn’t seen him for years, but he wasn’t any different.

Cô ấy đã không gặp anh ta trong nhiều năm qua, thế nhưng anh ta không khác đi một chút gì hết cả.

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Different đi với giới từ gì trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cách dùng different vì tính từ này có thể kết hợp với nhiều giới từ. 

Đối với Different, người học có rất nhiều cách sử dụng khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh hoặc mong muốn. Vì vậy mà nhiều người học tiếng anh cảm thấy khó khăn vì không rõ Different đi với giới từ gì. 

Different đi với những giới từ 

 • Different from
 • Different to
 • Different than

Ví dụ:

 • This result’s different from what she expected.

Kết quả này khác với những gì mà cô ta mong đợi.

 • Hung’s different to what i imagined him to be.

Hung khác với những gì mà tôi tưởng tượng về anh ta.

 • This quality is different from the picture you sent me.

Chất lượng này khác với tấm hình mà bạn đã gửi tôi.

>>> Xem thêm các tính từ đi với giới từ thông dụng:

Popular đi với giới từ gìResponsible đi với giới từ gìWorried đi với giới từ gì
Harmful đi với giới từ gìBored đi với giới từ gìMade đi với giới từ gì
Satisfied đi với giới từ gìFamous đi với giới từ gìFamiliar đi với giới từ gì

Những từ bổ nghĩa đi với different

Different gần giống với 1 tính từ so sánh hơn và được bổ nghĩa bởi những từ như: little, any, no và not much.

Ví dụ:

 • How’s her health, Emma? – No different.

Sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi, Emma? – Vẫn chưa chuyển biến gì cả.

 • I will change contract a little differently. Can you check it now?

Tôi sẽ thay đổi hợp đồng hơi khác một chút. Bạn có thể kiểm tra nó bây giờ được chứ?

Chú ý: Quite different có nghĩa là “khác biệt hoàn toàn”.

Ví dụ:

 • Emma was quite different after returning back company.

Emma đã khác hoàn toàn sau khi trở lại công ty.

Chú ý: Cách sử dụng Different sẽ khác so với 1 số tính từ so sánh hơn khác là có thể sử dụng “very” ở vị trí đứng đằng trước.

Ví dụ:

 • Susan and Emma are twins, but their personalities are very different.

Susan và Emma là chị em sinh đôi, nhưng tính cách của họ rất khác nhau.

>>> Bạn có thể chưa biết:

Successful đi với giới từ gìInteresting đi với giới từ gìWell known đi với giới từ gì
Effect đi với giới từ gìPleased đi với giới từ gìAcquainted đi với giới từ gì
Important đi với giới từ gìJealous đi với giới từ gìExcited đi với giới từ gì

Phân biệt Different to, Different from, Different than, Difference

Nhiều bạn học tiếng anh gặp khó khăn vì không biết phân biệt cách dùng Different to, Different from, Different than và Difference sao cho đúng.

 • Cách dùng Different to: Chủ yếu hướng tới, theo hướng hoặc đến nơi nào đó khác biệt, cách sử dụng này thường bắt gặp ở người Anh.
 • Cách dùng Different from: Đây là cách sử dụng phổ biến nhất, cả trong Anh-Anh và Anh-Mỹ.
 • Cách dùng Different than: Cách sử dụng này thường bắt gặp ở người Mỹ.
 • Cách dùng Difference: Đây là 1 danh từ trong tiếng Anh, được dùng với nghĩa “sự khác biệt”, khác với ba từ ở trên.

Ví dụ:

 • Susan is no different from an pricess.

Susan không khác gì 1 thiên thần cả.

 • My car was different to what i expected.

Chiếc xe của tôi khác với những gì tôi mong đợi.

 • He makes a difference to my company’s service. 

Anh ta tạo nên sự khác biệt cho dịch vụ của công ty tôi.

>>> Xem ngay:

Fond đi với giới từ gìConfused đi với giới từ gìArrive đi với giới từ gì
Concern đi với giới từ gìExperience đi với giới từ gìMade from với made of
Succeeded đi với giới từ gìPrevent đi với giới từ gì

Bài tập ứng dụng different đi với giới từ gì

Bài tập

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 1. What’s the _________ them?
 2. We’re planning something _________ this year _________ (what) we did last year.
 3. Roses are _________ violets.
 4. It makes no __________ whether you believe me or not.
 5. I hadn’t seen her for years, but she wasn’t __________. 
 6. There’s a lot of ___________ between the UK and the USA.
 7. The new school isn’t _______________ from the old one.
 8. I thought you’d be like your sister, but you are ______________
 9. The job’s ___________ I expected.
 10. He looks really __________ before.
 11. Tuan’s  __________ what i imagined her to be.
 12. This result’s ___________  what he expected.
 13. Nhi is __________. Currently, she’s a rich person.
 14. You are  __________from what I think.
 15. Those two tables are __________.

Đáp án:

 1. difference between
 2. different than
 3. different from 
 4. difference 
 5. any different.
 6. difference  
 7. much different 
 8. quite different
 9. different than 
 10. different than 
 11. different to
 12. different from
 13. different
 14. quite different
 15. very different

Trên đây là bài viết về cấu trúc different đi với giới từ gì và cách phân biệt cấu trúc different to, different from, different than và difference. Mong rằng qua đây tailieuielts.com đã giúp các bạn sẽ nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp này. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Bình luận