Well known đi với giới từ gì? Phân biệt Famous, Well-known, Notorious & Infamous

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Well known đi với giới từ gì? Đây là câu hỏi khá phổ biến của các bạn học tiếng anh. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như các phân biệt Famous, Well-known, Notorious & Infamous trong Tiếng Anh như thế nào, hãy tìm hiểu cùng tailieuielts.com nhé!

Well known đi với giới từ gì

Well known là gì?

Ý nghĩa của well known trong tiếng Anh

well known adjective

UK  /ˌwel ˈnəʊn/ US  /ˌwel ˈnoʊn/

Well known or recognized by many people. (được biết đến hoặc công nhận bởi nhiều người.)

Her views on the subject are already well known.

Quan điểm của cô ấy về chủ đề này đã được nhiều người biết đến.

[ + that ] It is well known that she never gives interviews .

[+ that] Ai cũng biết rằng cô ấy không bao giờ trả lời phỏng vấn.

The hotel is well known for its friendly atmosphere and excellent service.

Khách sạn nổi tiếng với bầu không khí thân thiện và dịch vụ tuyệt vời.

a well-known local artist

một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Well known đi với giới từ gì? 

Famous for (lừng danh về)

Ví dụ: This area is famous for seafood restaurants. (Khu vực này lừng danh về các tiệm ăn thủy hải sản.)

Famous of

Hung is the most famous of the Khoa brothers. (Hung danh tiếng độc nhất vô nhị trong những anh em công ty Khoa.)

Famous in

Hanh is very famous in the market. Hanh rất nổi tiếng trên thị trường.

>>> Xem thêm các tính từ đi với giới từ thông dụng:

Popular đi với giới từ gìResponsible đi với giới từ gìWorried đi với giới từ gì
Harmful đi với giới từ gìBored đi với giới từ gìMade đi với giới từ gì
Satisfied đi với giới từ gìFamous đi với giới từ gìFamiliar đi với giới từ gì

Những mẹo giúp phân biệt Famous, Well-known, Notorious & Infamous

Phân biệt Famous và well-known 

2 từ đều mang nghĩa là nổi tiếng, được biết đến bởi nhiều người nhưng well-known ở trong phạm vi nhỏ hơn famous. Một người/ vật well-known thì họ được biết đến ít hơn là famous và trong khu vực nhỏ hơn famous.

EX: Tokyo is a famous city.

(Tokyo là một thành phố nổi tiếng).

Well-known có gạch nối hay không. khi “well-known đứng trước một danh từ người ta thường dùng well-known có gạch nối và không dùng gạch nối khi well-known đứng sau một động từ.

EX: Her book became very well known.

(Cuốn sách của cô ta trở nên rất nổi tiếng).

EX: His mother took him to the well-known lawyer in Flower street.

(Mẹ anh dẫn anh ấy tới một luật sư nổi tiếng trên đường Flower).

>>> Xem thêm:

Successful đi với giới từ gìInteresting đi với giới từ gìAcquainted đi với giới từ gì
Effect đi với giới từ gìPleased đi với giới từ gìExcited đi với giới từ gì
Important đi với giới từ gìJealous đi với giới từ gìFond đi với giới từ gì

Phân biệt Notorious và infamous 

Cả 2 từ này cũng giống nhau về mặt nghĩa “được nhiều người biết đến nhưng là tiếng xấu.”

EX: He was notorious as gamblers and drunks.

(Anh ấy mang tiếng là những tay cờ bạc và rượu chè).

EX: He was a infamous serial killer known as Chopper.

(Hắn ta là tay giết người hàng loạt khét tiếng với biệt danh Chopper).

Well known đi với giới từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp căn bản trong tiếng anh, vì thế bạn cần nắm rõ. Và nếu bạn đang học ngữ pháp tiếng Anh căn bản thì TailieuIELTS gợi ý bạn trang web học tiếng Anh miễn phí chất lượng là Bhiu.edu.vn.

Bài tập ứng dụng 

 1. This corporation is  _________ for its communication equipment.
 2. It is, of course,  _________, among those who know, that Himmler is Hitler’s right-hand man.
 3. He starts a rivalry with Kurt Dierker, an  _________ racer and champion of the Nazis.
 4. Perowne favored the form “Jehovah” because it was _________.
 5. They have been praying hypocritically for hundreds of years, while at the same time sharing fully in the wars of the nations, the Crusades, and the  _________ persecutions.
 6. It features cameo appearances by  _________ musicians, including Lee Jong-hyun as the guitarist and “Mr. Ambiguous”
 7. You should visit Kyoto, which is  _________ for its old temples and shrines.
 8. In the first place, the harmlessness of lies is  _________ disputable.
 9. Before you fast please take this  _________ Fragrant Rain tea.
 10. The motels and alleys around the capital are  _________.
 11. The secret police of the Austrian Empire were particularly _________during this period.
 12. They were  _________ as gamblers and drunks.
 13. Her book became very  _________.
 14. Michael is the most _________ the Jackson brothers.
 15. This area is _________ seafood restaurants.

Đáp án

 1. well known
 2. well-known
 3. infamous
 4. well known
 5. infamous
 6. well-known
 7. famous
 8. notoriously
 9. famous
 10. notorious
 11.  notorious 
 12. notorious
 13. well known
 14. famous of
 15. famous for

>>> Xem ngay:

Concern đi với giới từ gìDifferent đi với giới từ gìArrive đi với giới từ gì
Succeeded đi với giới từ gìExperience đi với giới từ gìMade from với made of
Confused đi với giới từ gìPrevent đi với giới từ gì

Trên đây là các thông tin về Well known đi với giới từ gì và cách phân biệt cấu trúc Famous, Well-known, Notorious & Infamous trong tiếng anh. Mong rằng qua bài viết này, tailieuielts.com sẽ giúp các bạn nắm chắc các cấu trúc ngữ pháp này. Chúc các bạn học tập vui vẻ!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận