Download sách TOEFL Success 2005 PDF Free mới nhất

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

TOEFL Success 2005 là quyển sách được biên soạn nhằm phục vụ cho bài thi TOEFL ITP (TOEFL nội bộ). Các dạng bài tập trong cuốn sách rất sát với đề thi thật. Một điểm hay nữa là từ vựng trong sách rất đơn giản và truyền đạt rất dễ hiểu.

Download sách TOEFL Success 2005 PDF Free

Giới thiệu sách TOEFL Success 2005

 • Tên sách: TOEFL Success 2005;
 • Bộ sách/Có mấy phần: 5 phần;
 • Tác giả: Peterson;
 • Năm xuất bản: 2005;
 • Kiểu file: PDF + Audio;
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh;
 • Trình độ người học : Có vốn từ vựng và ngữ pháp căn bản;
 • Luyện kỹ năng: Nghe, đọc, viết.

Cuốn sách này dành cho các bạn học viên đang ôn thi TOEFL ITP (TOEFL nội bộ). Các dạng cấu trúc và bài tập của sách rất đa dạng phù hợp với xu hướng của bài thi. 

Tuy là sách luyện đề nhưng các bạn có vốn từ vựng hạn chế cũng có thể học được. Bởi sách sử dụng những từ vựng đơn giản, dễ hiểu.

>>> Xem thêm: Tải sách Cambridge preparation for the TOEFL test (PDF+Audio) Free

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Nội dung TOEFL Success 2005

Nội dung chính của sách bao gồm 5 phần như sau:

 • Phần 1: Listening (Nghe) Phần nghe gồm 2 part: part A là đoạn hội thoại và part B là nội dung các cuộc trò chuyện dài ( đính kèm CD)
 • Phần 2: Structure (Cấu trúc): Phần này gồm các cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong các vấn đề về cấu trúc câu và gợi ý cách giải quyết các vấn đề này.
 • Phần 3: Reading (Đọc): Phần này của cuốn sách để chuẩn bị cho 3 phần trong bài thi TOEFL, luyện tập về kỹ năng đọc với nhiều câu hỏi về các đoạn văn và đưa ra gợi ý cho cách trả lời từng loại câu. Các bài luyện tập sâu cho kỹ năng này.
 • Phần 4: Essay Writing (Viết luận): Ở phần này, cuốn sách giới thiệu phần thi viết và đưa ra phương pháp lập kế hoạch, viết bài và sửa lỗi. Có rất nhiều bài viết mẫu và các câu hỏi thực hành.
 • Practice Test: Gồm các bài luyện tập để thực hành cho 4 phần trên.

Mục lục sách TOEFL Success 2005

PREFACE About This Book. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

How to Use This Book . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Acknowledgments …………………………………………. xiii

TEST BASICS What Is the Computer-Based TOEFL Test? . 1

TEST BASICS Introduction to Listening …………….. 8

SECTION 1 Listening

PREVIEW TEST 1 Listening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

PART A: Dialogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Lesson 1. Dialogues with Sound Confusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Lesson 2. Dialogues with Homonyms and Words with Multiple

Meanings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Lesson 3. Dialogues with Idioms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Lesson 4. Answering Inference Questions about Dialogues . . . . . 35

Lesson 5. Dialogues Involving Agreement and Disagreement. . . 39

Lesson 6. Dialogues Involving Suggestions, Invitations, Offers,

and Requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Lesson 7. Dialogues Involving Contradictions, Assumptions,

and Questions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Lesson 8. Answering Questions about Plans, Topics, and

Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Lesson 9. Dialogues with Special Verbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

PART B Extended Conversations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Lesson 10. Answering Main Idea/Main Topic Questions about

Extended Conversations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Lesson 11. Answering Detail and Inference Questions about

Extended Conversations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Lesson 12. Answering Matching and Ordering Questions about

Longer Talks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

TEST BASICS Introduction to Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

SECTION 2 Structure

PREVIEW TEST 2 Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Lesson 13. Independent Clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Lesson 14. Adjective Clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Lesson 15. Adverb Clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Lesson 16. Noun Clauses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Lesson 17. Parallelism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Lesson 18. Word Forms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Lesson 19. Word Choice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Lesson 20. Verbs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Lesson 21. Participles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Lesson 22. Gerunds, Infinitives, and Simple Forms . . . . . . . . . . . . . 139

Lesson 23. Pronouns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Lesson 24. Singular and Plural Nouns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Lesson 25. Prepositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Lesson 26. Articles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Lesson 27. Word Order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Lesson 28. Conjunctions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Lesson 29. Comparisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Lesson 30. Appositives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Lesson 31. Misplaced Modifiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Lesson 32. Negatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

TEST BASICS Introduction to Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

SECTION 3 Reading

PREVIEW TEST 3 Reading. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Lesson 33. Overview Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Lesson 34. Detail, Negative, and Scanning Items . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Lesson 35. Inference and Purpose Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Lesson 36. Vocabulary Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Lesson 37. Reference Items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Lesson 38. Sentence Addition Items. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

SECTION 4 Essay Writing

ABOUT ESSAY WRITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

PREVIEW TEST 4 Essay Writing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Lesson 39. Prewriting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Lesson 40. Writing the Essay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Lesson 41. Improving Your Essay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Lesson 42. Checking and Editing Your Essay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

PRACTICE TEST

TAKING THE PRACTICE TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Section 1. Listening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Section 2. Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Section 3. Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Section 4. Essay Writing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

ANSWER KEYS AND AUDIO SCRIPTS

Section 1. Listening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Section 2. Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Section 3. Reading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Section 4. Essay Writing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Practice Test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

>>> Tham khảo: Download sách TOEFL iBT M Reading PDF miễn phí mới nhất

download

Qua bài viết trên, tailieuielts.com đã giới thiệu với các bạn toàn bộ thông tin về sách TOEFL Success 2005. Hy vọng các bạn thấy bài viết này là hữu ích và chúc các bạn học tốt!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Download 22000 essential words for IELTS and TOEFL PDF Free
Download 22000 essential words for IELTS and TOEFL PDF Free
Từ vựng là một phần đặc biệt quan trọng trong bài thi IELTS/TOEFL. Để đạt được điểm cao trong các bài thi này thì thí sinh nên chú trọng nhiều hơn về từ vựng dạng học thuật (ACADEMIC). Bài viết

Bình luận

Bình luận