Spend đi với giới từ gì? Cấu trúc, cách dùng spend trong tiếng Anh

Học IELTS chỉ 99k/giờ tại IELTS Vietop

Động từ Spend chắc chắn không còn quá xa lạ với các bạn, đây là một động từ mà các bạn đã sớm được học từ trình độ sơ cấp. Và bạn đã từng tự hỏi liệu spend đi với giới từ gì và cấu trúc Spend như thế nào. Ở bài viết này, hãy Tailieuielts.com tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên nhé.

Spend đi với giới từ gì

1. Spend đi với giới từ gì trong tiếng Anh?

Spend, với cách phát âm là /spend/, là một động từ trong tiếng Anh. Ý nghĩa: chỉ sự dành cái gì đó để làm điều gì đó, dành thời gian/tiền bạc để làm một việc gì.

Giới từ thường đi cùng với Spend là giới từ On.

Ví dụ:

Daisy spends a lot of money on clothes.

Daisy tiêu rất nhiều tiền vào quần áo.

They’ve just spent $1.9 million on improving their computer network.

Họ vừa chi 1,9 triệu đô la để cải thiện mạng máy tính của mình.

>>> Xem thêm:

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cấu trúc Spend trong tiếng Anh

Công thức Spend: Spend + Something + on + Doing something

Đây là cấu trúc kinh điển luôn được áp dụng với động từ spend. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể ghi nhớ được cấu trúc một cách chính xác. Mọi người thường bị nhầm lẫn rằng từ đi kèm với spend là to V hoặc nhầm sang giới từ khác.

Ví dụ: 

We went on a spending spree on Sunday.

Chúng tôi đã chi tiêu thoải mái vào Chủ nhật.

This car may be fairly cheap to buy , but you’ve got to take into consideration the money you’ll spend on repairs.

Chiếc xe này có thể khá rẻ để mua, nhưng bạn phải cân nhắc số tiền bạn sẽ bỏ ra để sửa chữa.

I think they should spend more time together.

Tôi nghĩ họ nên dành nhiều thời gian hơn cho nhau.

>>> Tìm hiểu những động từ khác đi cùng giới từ:

Feel đi với giới từ gìFind đi với giới từ gìGive đi với giới từ gì
Look đi với giới từ gìManage to do sth là gìGet đi với giới từ gì

3. Cấu trúc đồng nghĩa với Spend

Ngoài cấu trúc Spend, cấu trúc Take cũng được sử dụng khá nhiều để diễn tả việc dành thời gian để làm một điều gì đó. 

Công thức : It + Take + somebody + Time + to  do Something

Ví dụ:

It takes me 22 minutes to go from my house to my school.

Tôi mất 22 phút để đi từ nhà đến trường của tôi.

It takes students more than 75 minutes to finish this hard math problem.

Học sinh phải mất hơn 75 phút để giải xong bài toán hóc búa này.

It took the professor more than 1 hours to find out the class’s essay.

Giáo sư đã mất hơn 1 giờ đồng hồ để tìm ra bài luận của lớp.

4. Các từ/ cụm từ liên quan đến Spend

Tax and spend (noun): được sử dụng để mô tả một đảng, chính phủ,.. thực hiện tăng thuế để chi tiêu cho các dịch vụ công

Ví dụ: 

The party has to resist returning to the tax-and-spend policies of the past.

Đảng phải chống lại việc quay trở lại các chính sách thuế và chi tiêu của quá khứ.

Spend a penny (idiom): cách nói lịch sự của việc đi tiểu

Ví dụ: 

Excuse me, I need to spend a penny.

Xin lỗi, tôi cần phải đi tiểu.

Spend the night together/spend the night with sb (idiom) : cách nói lịch sử của làm tình

Ví dụ:

Did you and Alex spend the night together?

Bạn và Alex đã qua đêm với nhau?

5. Bài tập

 1. I ___________ a lot of money on house stuff.
 2. How long ___________ your husband ___________ on his work?
 3. My wife ___________ a lot of money on her clothes.
 4. She ___________ a lot of time doing her homework.
 5. John ___________ a lot of money on buying that car.
 6. My mom ___________ most of her life taking care of us.
 7. How long ___________ your daughter ___________ on her homework?
 8. As robots do ever more things that people used to do, we will have more choices for how we ___________ our time.
 9. Nobody but himself should decide what he should value or spend his money ___________.
 10. Everyday, a primary student ___________ 8 hours on school and 2 hours on homework. 
 11. He decided ___________ a half of his saving money on affording a new laptop.

Đáp án

 1. spend
 2. does…spend
 3. spends
 4. spends
 5. spent
 6. has spent
 7. does…spend
 8. spend
 9. on
 10. spends
 11. to spend

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết Spend đi với giới từ gì trong tiếng Anh, định nghĩa và cấu trúc Spend. Mong những thông tin này sẽ giúp ích thật nhiều cho các bạn. Chúc các bạn thành công

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận