Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh – Phân loại, cách dùng

Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh – Phân loại, cách dùng

Có rất nhiều loại đại từ trong tiếng Anh như đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu hay đại từ bất định. Trong bài viết ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ giới thiệu đến bạn học đại từ nhân xưng

Tính từ và Cụm Tính từ trong tiếng Anh

Tính từ và Cụm Tính từ trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, tính từ nắm giữ một vai trò quan trọng nhất định có chức năng chính là bổ ngữ cho danh từ để nhấn mạnh hơn về tính chất, trạng thái và ngữ nghĩa của danh từ trong

Cấu trúc và cách dùng So – Such trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng So – Such trong tiếng Anh

Cấu trúc So và Such là một trong những chủ điểm ngữ pháp không kém phần quan trọng để tạo nên sự phong phú trong các bài viết, bài nói tiếng Anh. Ngày hôm nay, tailieuielts.com sẽ chia sẻ với

Cấu trúc và cách dùng Whenever trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng Whenever trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, what, which,how,when, where đi kèm với ever thì nó mang nghĩa là “ cho dù… thế nào đi nữa, thì…”. Những Wh-question như what, which when, where khi theo sau là ever nó có nghĩa là bất