Cách sử dụng Either Neither chuẩn không cần chỉnh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Ắt hẳn sẽ có nhiều bạn phân chưa phân biệt Either Neither và thường sử dụng sai cấu trúc. Hôm nay, Tailieuielts sẽ chia sẻ đến bạn cách sử dụng either neither để giúp củng cố lại kiến thức.

cách sử dụng Either Neither

>>> Xem thêm:

1. Phân biệt cách sử dụng Either Neither

• Vị trí của từ “Either” và “Neither” trong câu, “Either” thường đứng ở cuối câu, sau trợ động từ ở dạng phủ định, còn “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó đến trợ động từ và động từ chính.

• Trong câu sử dụng “Neither” thì trợ động từ đứng sau không được dùng ở dạng phủ định (không dùng “not”), vì bản thân từ “Neither” đã có nghĩa phủ định.

Khi gặp 2 tình huống tương đồng, chúng ta vẫn có thể viết:

Jack doesn’t work there, and Henry doesn’t work there. 

Trong thực tế nên sử dụng “Neither” hoặc “Either” cho câu trên như sau:

Jack doesn’t work there, and Henry doesn’t either. 

Jack doesn’t work there, and neither does Henry.

Hãy cùng tham khảo một số ví dụ sử dụng “Neither” và “Either” thay thế được cho nhau:

Lisa doesn’t want to wake Tom up, and Eric doesn’t either

Lisa doesn’t want to wake Tom up, and neither does Eric.

She’s not very good at painting walls, and he isn’t either.

She’s not very good at painting walls, and neither is he.

She can’t wait until the baby is born, and he can’t either.

She can’t wait until the baby is born, and neither can he.

>>> Đừng bỏ lỡ:

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách sử dụng either và neither chi tiết

Như đã tìm hiểu sơ bộ ở trên, cùng Tailieuielts đi vào chi tiết cách sử dụng either và neither dưới đây.

a. Cách dùng “neither”

Có 4 cách dùng neither, chi tiết như sau

 • Neither + danh từ số ít: trong cấu trúc này, “neither”  có vai trò là một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: Neither student do homework. (Không một học sinh nào làm bài tập về nhà.)

 • Neither of + từ xác định + danh từ số nhiều: khi neither đi cùng với of thì cấu trúc này sẽ đứng trước các từ xác định như: a, an, their, this, that, the, my, his, her, our, … và danh từ số nhiều.

Ví dụ: Neither of my friends is married. (Không ai trong những người bạn của tôi kết hôn.)

image

Neither được sử dụng để trả lời khi người đối diện nói điều phủ định

 • Neither of + đại từ tân ngữ: Trong cấu trúc này, động từ ở dạng số ít. Tuy nhiên có 3 đại từ mà chủ từ ở dạng số nhiều đó là: you, us và them.

Ví dụ: Neither of us heard anything. (Không ai trong chúng tôi nghe được thứ gì cả.)

 • Sử dụng “Neither” trong câu trả lời ngắn: Nếu ai đó nói điều gì phủ định và bạn đồng ý với họ thì dùng neither để trả lời.

Ví dụ 1:

A: I don’t want to watch that flim. It’s boring. (A: Tôi không muốn xem bộ phim đó. Nó thật là nhàm chán. )

B: Neither do I. (B: Tôi cũng vậy).

A: I have never heard this song before  (A: Tôi chưa bao giờ nghe bài hát này trước đó).

B: Neither have I. (B: Tôi cũng thế).

Ví dụ 2:

A: You think pink T-shirt and blue T- shirt is suit me? (A: Bạn nghĩ áo thun hồng hay áo thun xanh thì hợp với tôi?).

B: Neither (Không cái nào cả).

b. Cách dùng “either”

Có 6 trường hợp có thể dùng either

 • Either + Danh từ số ít: cấu trúc được dùng như một từ xác định trước danh từ số ít.

Ví dụ: I don’t like eating seafood so I don’t want to go to either restaurant. (Tôi không thích ăn hải sản nên tôi không muốn đi nhà hàng nào.)

 • Either of + từ xác định + danh từ số nhiều

Ví dụ: Either of the players will win this baseketball match. (Một trong hai người chơi sẽ thắng trận đấu bóng chày này).

 • Either of + đại từ tân ngữ

Ví dụ: Do either of you have a pencil I can borrow? (Có ai trong mọi người có bút chì cho tôi mượn được không?).

Either được dùng để trả lời khi người khác nói những điều khẳng định

 • Khi được sử dụng một mình trong câu, “Either” có nghĩa là người nói không quan tâm đến sự lựa chọn và có thể đi kèm với từ “one”.

Ví dụ:

A: What kind of movies do you like to watch?  action or romance genre? (A: Bạn thích xem phim thể loại nào? Thể loại hành động hay tình cảm? )

B: Either/ Either one. (B: Cái nào cũng được)

 • Dùng “Either” trong câu trả lời ngắn gọn: “both” tương tự khi “too” và “also” được sử dụng trong câu khẳng định để chỉ ra rằng họ đồng ý với những gì người nói đang nói Và chỉ được sử dụng trong câu phủ định.

Ví dụ:

A: I am not upset with her failure. (A: Tôi không thất vọng với thất bại của cô ấy.)

B: I am not either. (B: Tôi cũng không.)

 • Sử dụng “Either” thay thế cho “Neither”: either + động từ thể phủ định có thể thay thế cho neither + động từ thể khẳng định.

Ex: She is neither lazy nor strict.

-> She is not either lazy or strict. ( Cô ấy vừa không lười vừa không khó tính.)

image 9

Ý nghĩa giữa either và neither là đối lập

Sử dụng either và neither trong tiếng Anh có nhiều điểm tương đồng, vì vậy, bạn cần nắm bắt tất cả các cấu trúc và biết cách để có thể phân biệt chúng. Chú ý đến hai điểm chính ở đây 

 • Nếu “either” kết hợp trợ động từ phủ định (do not/does not/did not) thì “neither” kết hợp với động từ khẳng định (do/does/did). Bạn để ý sẽ thấy “neither” đã có “n” đứng trước (n được viết tắt từ not) do đó phải kết hợp với trợ động từ khẳng định.
 • “Either” nằm cuối của câu và sau trợ động từ phủ định, trong khi đó “Neither” đứng sau từ nối giữa 2 vế câu (thường là “and”), sau đó là trợ động từ và động từ chính. Thêm vào đó, “Neither” được dùng để rút gọn câu trả lời mang nghĩa “cũng không”.

>>> Xem ngay:

3. Cấu trúc either or và neither nor

Việc sử dụng either và neither còn được mở rộng với cấu trúc either or và cấu trúc neither nor. Không chỉ trong lý thuyết ngữ pháp, việc sử dụng either or là gì và neither nor còn được dùng trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày

Cấu trúc chung: Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít/nhiều + động từ số ít/nhiều…

 • Trong cấu trúc này, động từ đứng sau danh từ phải được tách ra sau “or” hoặc “nor”. Nếu danh từ ở số ít thì động từ ở ngôi thứ ba số ít và ngược lại.
 • Nếu “or” hoặc “nor” xuất hiện một mình trong câu mà không có “either” hoặc “neither” thì dựa theo danh từ theo sau để chia động từ.

Ví dụ: 

Either/Neither Anna or/nor her classmates are going to visit Paris this summer. (Mùa hè này, Anna và bạn cùng lớp không dự định đi đến Paris).

image 5
 • Neither…nor và either…or được sử dụng nhiều trong giao tiếp

Sử dụng either or và neither nor cụ thể theo từng cấu trúc như sau:

 • “Either…or” thường dùng để chỉ khả năng có thể xảy ra với một trong số hai đối tượng được đề cập tới.

Cấu trúc: Either + danh từ/đại từ + or + danh từ/đại từ

Ví dụ: Either Lisa or Jack will be the winner. (Hoặc Lisa hoặc Jack sẽ là người chiến thắng.)

Lưu ý: Cụm “Not…either…or”dùng để phủ định cả 2 khả năng trong câu.

Ví dụ: I don’t think either Lisa or Jack will be the winner. (Tôi không nghĩ hoặc Lisa hoặc Jack sẽ là người chiến thắng.)

 • “Neither…nor” có ý nghĩa “không…cũng không…” chỉ sự phủ định cho cả 2 sự vật, người được nhắc tới.

Cấu trúc: Neither + danh từ/đại từ + nor + danh từ/đại từ

Đặc biệt, cụm “Neither…nor” tương đồng với “Not…either…or” ở lưu ý trên.

Ví dụ: Neither Lisa nor Henry will be the winner. (Cả Lisa và Henry sẽ không là người chiến thắng).

>>> Tham khảo:

4. Bài tập cách sử dụng either neither có đáp án

Với những cấu trúc về cách sử dụng either và neither kể trên, một số bài tập either or neither nor, either – neither dưới đây sẽ giúp bạn củng cố kiến thức

 1. Neither Lisa nor her classmates … going to the park today.
 2. is     B. are        C. were
 3. … I or my mother am a doctor.
 4. Neither         B. Either    C. Not
 5. He doesn’t go on a picnic this weekend and they don’t, …
 6. too     B. neither     C. either
 7. Jane should prepare for the exams and … should you.
 8. either    B. neither     C. so
 9. I don’t like listening to music, …
 10. either     B. too         C. neither

Đáp án:   1. B       2.B         3.C       4.C              5.A

>>> Xem thêm những cấu trúc tiếng Anh phổ biến:

Cấu trúc A lot ofCấu trúc look forward toPhrasal Verbs with Put
Cấu trúc SuggestCách dùng Any và SomeCách dùng Since và For
Cách dùng ExceptAdvice có đếm được khôngMade from với made of
Made by là gìCách sử dụng in on at

Trong ngữ pháp tiếng Anh, cách sử dụng either neither thường bị nhầm lẫn và sử dụng sai, đặc biệt là đối với những người mới học. Vì vậy, việc củng cố ngữ pháp của các động từ trong tiếng Anh giúp người dùng hiểu rõ hơn về ý nghĩa và cách sử dụng chính xác của các động từ phụ, đặc biệt là khi viết. 

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Cấu trúc và cách dùng Whenever trong tiếng Anh
Cấu trúc và cách dùng Whenever trong tiếng Anh
Trong tiếng Anh, what, which,how,when, where đi kèm với ever thì nó mang nghĩa là “ cho dù… thế nào đi nữa, thì…”. Những Wh-question như what, which when, where khi theo sau là ever nó có nghĩa là bất

Bình luận

Bình luận