Tổng hợp các bài mẫu chủ đề: Talk about your dream job

Học IELTS chỉ 99k/giờ tại IELTS Vietop

Talk about your dream job là một trong những chủ đề được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong IELTS Speaking Part 2. Để đạt được điểm tối đa ở chủ đề này, thí sinh cần phải có một lượng từ vựng tiếng Anh nhất định về các ngành nghề được đề cập ở phần này. 

Hãy cùng nhau trau dồi từ vựng (cụm từ) cần thiết cho chủ đề này, xem lại bố cục lý tưởng cho IELTS Speaking Part 2 và tham khảo tổng hợp chi tiết các bài học mẫu của Tài Liệu IELTS ngay bây giờ nhé!

Talk about your dream job
Talk about your dream job

Nội dung chính

Bố cục bài Talk about your dream job

Một dàn bài nói Talk about your dream job cũng tương tự như bài văn viết, bao gồm 3 phần sau:

Mở đoạn: Giới thiệu chung về công việc mơ ước của bạn

 • What would you like to be in the future? 

(Bạn mong muốn sẽ làm gì trong tương lai?)

Thân đoạn: Đến phần này bạn trả lời dựa vào các câu hỏi sau: 

 • Why would you like to be a …..?

(Vì sao bạn mong muốn trở thành …..?)

 • Did someone in this career inspire you?

(Có bất kỳ ai đó trong nghề này truyền cảm hứng tới với bạn không?)

 • What do you hope to accomplish in this career?

(Bạn hi vọng sẽ đạt được điều gì trong công việc này vậy?)

 • How do you make your dreams?

(Bạn sẽ thực hiện mơ ước của bạn ra sao?)

Kết đoạn: Tóm lược các ý chính, nêu cảm nghĩ về công việc này.

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Từ vựng sử dụng cho chủ đề Talk about your dream job

Từ vựng về nghề nghiệp

 • physician (n): bác sĩ
 • psychologist (n): bác sĩ tâm lý
 • accountant (n): kế toán
 • architect (n): kỹ sư
 • teacher (n): giáo viên
 • businessperson (n): người làm kinh doanh
 • dentist (n): bác sĩ nha khoa
 • dietician (n): bác sĩ dinh dưỡng
 • designer (n): thiết kế viên
 • banker (n): nhân viên ngân hàng

Từ vựng liên quan đến công việc

 • enrich one’s life experiences (v): làm giàu trải nghiệm sống
 • do business (v): làm kinh doanh
 • stuck behind a desk (v): bế tắc, mắc kẹt sau bàn làm việc
 • a financially-rewarding career (n): một sự nghiệp có thu nhập xứng đáng
 • work very tight schedules (v): lịch làm việc dày đặc
 • do a job swap (v): nhảy việc
 • expand one’s social circle (v): mở rộng mối quan hệ xã hội
 • lucrative income (n): mức lương dồi dào

Từ vựng về các kỹ năng trong công việc

 • prescribe medicines (v): kê đơn thuốc
 • diagnose diseases (v): chuẩn đoán bệnh
 • carry out surgeries (v): thực hiện các phẫu thuật y khoa
 • articulate (adj): hoạt ngôn
 • have insights into (v): hiểu rõ về cái gì đó
 • dynamic (adj): năng động

Cấu trúc câu với chủ đề Talk about your dream job

 • I have always wanted to become………….: tôi đã luôn muốn trở thành…
 • This job is what I find intriguing and fascinating: công việc này là công việc mà tôi thấy rất hấp dẫn và thú vị
 • I’d say ABC is the company that I’d love to work for: Tôi muốn nói rằng ABC là công ty mà tôi muốn làm việc cùng.
 • To be able to be …………., I need…………..: Để có thể trở thành… tôi phải…
 • do something for a living (v): làm gì đó để kiếm sống
 • make contributions to (v): đóng góp
 • cover one’s living expenses (v): chi trả chi phí sinh hoạt
 • get performance-related pay rises (v): nhận tiền thưởng trên hiệu suất
 • move up one’s career ladder (v): thăng tiến trong sự nghiệp

Câu hỏi IELTS Speaking Part 1 về chủ đề Work/Job

Câu hỏi IELTS Speaking Part 1 về chủ đề Work/Job
Câu hỏi IELTS Speaking Part 1 về chủ đề Work/Job

Do you work or study?

Well, I’m a fresh graduate. Currently, I’m working as a Chinese language teacher, so I teach for a living. I’ve been teaching for about 6 months now in a famous educational company located in District 1.

Dịch:

Chà, tôi là sinh viên mới ra trường. Hiện tại, tôi đang làm giáo viên dạy tiếng Trung Quốc, vì vậy tôi dạy để kiếm sống. Tôi đã giảng dạy được khoảng 6 tháng tại một công ty giáo dục nổi tiếng ở Quận 1.

Is there anything special about your job?

I would say that teaching is a dynamic profession, so it helps me become a more well-rounded person. Besides that, I can meet people from all walks of life. This helps me enrich my life experiences and improve my interpreting skills.

Dịch:

Tôi có thể nói rằng dạy học là một nghề năng động, vì vậy nó giúp tôi trở thành một người toàn diện hơn. Bên cạnh đó, tôi có thể gặp gỡ mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Điều này giúp tôi làm phong phú thêm kinh nghiệm sống và cải thiện kỹ năng phiên dịch của mình.

Is there another type of job you would like to do?

If I had a chance, I would go for doing business, especially selling stationery items. I love it because I can work flexible schedules without being stuck behind a desk. Moreover, it’s likely that I can earn more money as there is no minimum wage for being self-employed.

Dịch:

Nếu có cơ hội, tôi sẽ kinh doanh, đặc biệt là bán văn phòng phẩm. Tôi thích nó vì tôi có thể làm việc theo lịch trình linh hoạt mà không bị gò bó sau bàn làm việc. Hơn nữa, tôi có thể kiếm được nhiều tiền hơn vì không có mức lương tối thiểu cho việc tự kinh doanh.

Would you recommend your current job to other people?

Absolutely. Teaching Chinese has gained in popularity in recent years due to globalization, so it is a financially-rewarding career. I would recommend this job to those who want to make great contributions to our national education system and economy.

Dịch:

Chắc chắn rồi. Dạy tiếng Trung Quốc đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây do toàn cầu hóa, vì vậy đây là một nghề nghiệp bổ ích về tài chính. Tôi muốn giới thiệu công việc này cho những ai muốn đóng góp to lớn cho hệ thống giáo dục quốc gia và nền kinh tế của chúng ta.

Why did you choose your job?

Well, like I told you before, it’s a financially-rewarding job so that I can cover my living expenses like utilities. Moreover, the demand for learning Chinese has been growing. For example, big city workers who wish to get pay rises tend to sign up for Chinese courses.

Dịch:

Chà, như tôi đã nói với bạn trước đây, đó là một công việc xứng đáng về mặt tài chính để tôi có thể trang trải các chi phí sinh hoạt của mình như tiền điện nước. Hơn nữa, nhu cầu học tiếng Trung ngày càng tăng. Ví dụ, những người lao động ở thành phố lớn muốn được tăng lương có xu hướng đăng ký các khóa học tiếng Trung.

What do you like about your job?/ Why did you choose to do that type of work?

One of the perks of my job is that I can get performance-related pay rises. This motivates me to work harder to gain recognition from my boss. Moreover, I have a chance to work with excellent and dynamic colleagues who help me become a more well-rounded person.

Dịch:

Một trong những đặc quyền trong công việc của tôi là tôi có thể được tăng lương liên quan đến hiệu suất. Điều này thúc đẩy tôi làm việc chăm chỉ hơn để được sếp công nhận. Hơn nữa, tôi có cơ hội làm việc với những đồng nghiệp xuất sắc và năng động, những người giúp tôi trở thành một người toàn diện hơn.

What do you dislike about your job?

Honestly, I have to work very tight schedules, so I don’t often get enough sleep. It’s hard for me to spend time on other recreational activities such as working out or painting. I’m thinking of asking my boss to reduce working hours so that I can be more energetic and productive.

Dịch:

Thành thật mà nói, lịch trình làm việc của tôi rất dày đặc nên tôi thường không ngủ đủ giấc. Thật khó để tôi dành thời gian cho các hoạt động giải trí khác như tập thể dục hoặc vẽ tranh. Tôi đang nghĩ đến việc xin sếp giảm giờ làm để tôi có thể làm việc hiệu quả và năng động hơn.

Is there some other kind of work you would rather do?

If I had the chance to do a job swap in the future, I would love to become a psychologist. You know, I’m addicted to psychology. Reading a lot about it helps me understand my students’ behavior and figure out appropriate approaches to help them overcome their psychological barriers in learning a new language. I also want to help people suffering from chronic depression and anxiety disorders.

Dịch:

Nếu tôi có cơ hội hoán đổi công việc trong tương lai, tôi rất muốn trở thành một nhà tâm lý học. Bạn biết đấy, tôi nghiện tâm lý học. Đọc nhiều về nó giúp tôi hiểu hành vi của học sinh và tìm ra cách tiếp cận phù hợp để giúp họ vượt qua rào cản tâm lý khi học một ngôn ngữ mới. Tôi cũng muốn giúp đỡ những người bị trầm cảm mãn tính và rối loạn lo âu.

Bài mẫu Talk about your dream job – IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Talk about your dream job – IELTS Speaking Part 2
Bài mẫu Talk about your dream job – IELTS Speaking Part 2

Bài mẫu Talk about your dream job – Teacher

I want to tell you about my ideal job today.

It is the responsibility of an English instructor. I don’t mind working at a language center, a large school, or even a university as long as they are dependable. You see, I’ve been hearing a lot of dramas going on around many English centers lately, and it’s making me nervous.

Of course, one of the job’s qualities is to teach the English language. However, due to the current increase in demand, I would prefer to concentrate on IELTS and Communication English.

To be prepared for this position, we must first obtain a TESOL degree, and a training course in English teaching that will prepare us to become professional teachers. More than that, our work demands a great deal of dedication and patience since we must interact with a wide range of kids with diverse backgrounds and personalities. That is why, above all, social skills are crucial, especially for modern instructors like me.

This work is ideal for me for various reasons.

First, I get to meet a lot of kids who always have a story to share, and I feel we can learn a lot from them, such as life experiences and different viewpoints on certain common societal issues.

Second, a teacher might inspire others by sharing his or her life story. I don’t mean that we should always reveal our personal tales to make students like us; instead, I mean that we should inspire students to love the language by sharing our real-life experiences and examples with them.

Last but not least, by teaching the language, a teacher can disseminate the worth of the language to pupils, allowing them to perceive the language as an art form rather than just a test or a means for earning money.

That’s all I have to say. Thank you for taking the time to listen.

Bản dịch:

Tôi muốn kể cho bạn nghe về công việc lý tưởng của tôi ngày hôm nay.

Đó là trách nhiệm của người dạy tiếng Anh. Tôi không ngại làm việc ở trung tâm ngoại ngữ, trường học lớn hay thậm chí là trường đại học miễn là họ đáng tin cậy. Bạn thấy đấy, gần đây tôi đã nghe rất nhiều chuyện xảy ra ở nhiều trung tâm tiếng Anh và điều đó khiến tôi lo lắng.

Tất nhiên, một trong những phẩm chất của công việc là dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, do nhu cầu ngày càng tăng hiện nay nên tôi muốn tập trung vào IELTS và Tiếng Anh Giao Tiếp hơn.

Để chuẩn bị cho vị trí này, trước tiên chúng ta phải có bằng TESOL và một khóa đào tạo về giảng dạy tiếng Anh để chuẩn bị cho chúng ta trở thành giáo viên chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, công việc của chúng tôi đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến và kiên nhẫn vì chúng tôi phải tiếp xúc với nhiều trẻ em có xuất thân và tính cách đa dạng. Đó là lý do tại sao trên hết, kỹ năng xã hội là rất quan trọng, đặc biệt đối với những người hướng dẫn hiện đại như tôi.

Công việc này lý tưởng đối với tôi vì nhiều lý do.

Đầu tiên, tôi gặp rất nhiều đứa trẻ luôn có câu chuyện để chia sẻ và tôi cảm thấy chúng ta có thể học được nhiều điều từ chúng, chẳng hạn như kinh nghiệm sống và quan điểm khác nhau về một số vấn đề xã hội chung.

Thứ hai, một giáo viên có thể truyền cảm hứng cho người khác bằng cách chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình. Ý tôi không phải là chúng ta phải luôn tiết lộ những câu chuyện cá nhân của mình để khiến học sinh thích chúng ta; thay vào đó, ý tôi là chúng ta nên truyền cảm hứng cho học sinh yêu thích ngôn ngữ này bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và ví dụ thực tế của chúng ta với các em.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bằng cách dạy ngôn ngữ, giáo viên có thể phổ biến giá trị của ngôn ngữ cho học sinh, cho phép các em cảm nhận ngôn ngữ như một loại hình nghệ thuật chứ không chỉ là một bài kiểm tra hay một phương tiện kiếm tiền.

Đó là tất cả những gì tôi phải nói. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe.

>>>Xem thêm:

Bài mẫu Talk about your dream job – Salesman

Ok so let me tell you about my dream job. 

It is the job of a salesman of a high-end fashion brand who works in a big shop in the city center where there are many potential buyers wandering around. 

In this position, we must help consumers when they enter the store. Furthermore, by studying their look and behavior, we may introduce the most appropriate objects to them. What else? We may also develop new demands and tastes for individuals who believe they simply come to buy. 

To be competent for this position, we must have strong communication skills in order to persuade clients to believe in the fashion worth of the products. Aside from that, the art of observation must also be developed. I mean, when we look at how the clients dress or act, we don’t appear too blatant, but instead merely cast certain looks without revealing anything to the clients. Also, we do need to have passion for selling stuff because we cannot do a good job without passion. That’s for sure.

For a variety of reasons, I believe this position is excellent.

I get to meet and interact with a wide range of people who teach me valuable things about customer service. Furthermore, I’ve always understood that my life’s objective is to make people happy, especially when they’ve spent a lot of money on a high-end fashion item without feeling like they’ve lost money. Last but not least, as a fashion fan, sharing tales about fashion things while selling is a great way for me to share its luxury worth with my consumers.

That’s all I want to tell you about my dream job. Thank you for taking the time to listen.

Bản dịch:

Được rồi để tôi kể cho bạn nghe về công việc mơ ước của tôi.

Đó là công việc của một nhân viên bán hàng của một thương hiệu thời trang cao cấp làm việc tại một cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố, nơi có rất nhiều người mua tiềm năng đang lang thang khắp nơi.

Ở vị trí này, chúng ta phải giúp đỡ người tiêu dùng khi họ bước vào cửa hàng. Hơn nữa, bằng cách nghiên cứu vẻ ngoài và hành vi của họ, chúng tôi có thể giới thiệu những đối tượng phù hợp nhất cho họ. Còn gì nữa? Chúng ta cũng có thể phát triển những nhu cầu và thị hiếu mới cho những cá nhân tin rằng họ chỉ đến mua hàng.

Để có đủ năng lực cho vị trí này, chúng tôi phải có kỹ năng giao tiếp tốt để thuyết phục khách hàng tin tưởng vào giá trị thời trang của sản phẩm. Ngoài ra, nghệ thuật quan sát cũng phải được phát triển. Ý tôi là, khi nhìn vào cách khách hàng ăn mặc hay hành động, chúng ta không tỏ ra quá trắng trợn mà thay vào đó chỉ đưa ra những ánh nhìn nhất định mà không để lộ bất cứ điều gì cho khách hàng. Ngoài ra, chúng ta cần phải có niềm đam mê bán hàng vì chúng ta không thể làm tốt công việc nếu không có niềm đam mê. Chắc chắn rồi.

Vì nhiều lý do, tôi tin rằng vị trí này là tuyệt vời.

Tôi được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người, những người đã dạy tôi những điều quý giá về dịch vụ khách hàng. Hơn nữa, tôi luôn hiểu rằng mục tiêu của cuộc đời mình là làm cho mọi người hạnh phúc, đặc biệt là khi họ đã bỏ ra rất nhiều tiền cho một món đồ thời trang cao cấp mà không cảm thấy như mình đã mất tiền. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với tư cách là một người hâm mộ thời trang, việc chia sẻ những câu chuyện về thời trang trong khi bán hàng là một cách tuyệt vời để tôi chia sẻ giá trị xa xỉ của nó với người tiêu dùng.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với bạn về công việc mơ ước của tôi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe.

Bài mẫu Talk about your dream job – Singer

OK so now let me tell you about my dream job.

Of all the jobs that I like to do, the one I like best is a job as a singer who should be famous and own a fancy life with expensive cars and a glamorous villa.

Sure, it’s to sing and make money, but it’s also to sing and communicate wonderful life lessons to listeners. This, I believe, is the most crucial mission of a vocalist. Another side of our work is that we sign up for various advertising campaigns as part of our contract with specific businesses in order to stimulate client demand.

To be able to execute this work, we must first have outstanding vocal abilities to sing at any pitch. Then comes appearance as the second priority. We wouldn’t be able to draw more crowds to hear us sing if we didn’t have a good look. What about the third? Our interpersonal abilities aid in gaining and retaining audiences. Without audiences, we are, without a doubt, zero from the inside out.

This is what I would like to do for a job since the stage allows me to freely sing or display my well-trained voice from the most prestigious art school. Furthermore, with such a voice and my songs, I hope to motivate listeners to live a more optimistic and brighter life, which is especially important among young people, who confront so many life problems in their twenties. Last but not least, because celebrities in general may acquire the confidence of their audiences, we have a better possibility of requesting charitable donations from them and assisting those in need.

So those are the reasons why I choose to talk about my dream job as a singer. I hope my dream will come true in the future.

Bản dịch:

Được rồi, bây giờ hãy để tôi kể cho bạn nghe về công việc mơ ước của tôi.

Trong tất cả những công việc mà tôi thích làm, công việc tôi thích nhất là công việc ca sĩ, lẽ ra phải nổi tiếng và sở hữu một cuộc sống xa hoa với những chiếc xe đắt tiền và một biệt thự hào nhoáng.

Chắc chắn, đó là để hát và kiếm tiền, nhưng nó cũng để hát và truyền tải những bài học cuộc sống tuyệt vời đến người nghe. Tôi tin rằng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của một ca sĩ. Một khía cạnh khác trong công việc của chúng tôi là chúng tôi đăng ký các chiến dịch quảng cáo khác nhau như một phần trong hợp đồng của chúng tôi với các doanh nghiệp cụ thể nhằm kích thích nhu cầu của khách hàng.

Để có thể thực hiện được công việc này, trước hết chúng ta phải có khả năng thanh nhạc vượt trội để có thể hát ở mọi cao độ. Sau đó đến ngoại hình là ưu tiên thứ hai. Chúng tôi sẽ không thể thu hút được nhiều khán giả đến nghe chúng tôi hát nếu không có vẻ ngoài ưa nhìn. Còn thứ ba thì sao? Khả năng giao tiếp cá nhân của chúng tôi hỗ trợ trong việc thu hút và giữ chân khán giả. Không có khán giả, chắc chắn chúng tôi sẽ là con số không từ trong ra ngoài.

Đây là điều tôi muốn làm trong công việc vì sân khấu cho phép tôi tự do ca hát hoặc thể hiện giọng hát được đào tạo bài bản từ trường nghệ thuật danh giá nhất. Hơn nữa, với giọng hát và những bài hát của mình như vậy, tôi hy vọng sẽ truyền động lực cho người nghe sống một cuộc sống lạc quan và tươi sáng hơn, điều này đặc biệt quan trọng đối với những người trẻ, những người phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong cuộc sống ở tuổi đôi mươi. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, vì những người nổi tiếng nói chung có thể chiếm được lòng tin của khán giả nên chúng tôi có cơ hội tốt hơn để yêu cầu họ quyên góp từ thiện và hỗ trợ những người gặp khó khăn.

Đó là lý do tại sao tôi chọn nói về công việc mơ ước của mình là ca sĩ. Tôi hy vọng ước mơ của tôi sẽ thành hiện thực trong tương lai.

Bài mẫu Talk about your dream job – Fashion Designer

OK so let me tell you about the job that I have always dreamed of having.

A fashion designer’s job is to collaborate with high-end fashion labels or to run a major store in the city center that attracts hundreds of people every day.

In this career, I will have to develop new clothing designs based on current fashion trends or, even better, become a trendsetter.

To execute this profession, I must be sensitive and innovative in order to keep up with current trends utilizing my observation abilities. I may need to read a lot of fashion publications, watch some fashion shows on social media, and go out more regularly to see how people dress. Finally, I believe that the most vital aspect is passion. Without passion for creating fashion, our life means nothing.

This work is ideal for me since I can establish new fashion trends that would increase the confidence of everybody who wears them. Furthermore, I would claim that my fashion design work allows clients to express themselves without using words. Whatever they wear that I create informs others who they already are.

That’s all I have to say about my ideal job. Thank you for taking the time to listen.

Bản dịch: 

OK để tôi kể cho bạn nghe về công việc mà tôi luôn mơ ước có được.

Công việc của một nhà thiết kế thời trang là cộng tác với các nhãn hiệu thời trang cao cấp hoặc điều hành một cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố thu hút hàng trăm người mỗi ngày.

Trong sự nghiệp này, tôi sẽ phải phát triển các thiết kế quần áo mới dựa trên xu hướng thời trang hiện tại hoặc tốt hơn nữa là trở thành người tạo ra xu hướng.

Để thực hiện nghề này, tôi phải nhạy cảm và sáng tạo để theo kịp xu hướng hiện tại bằng khả năng quan sát của mình. Tôi có thể cần đọc nhiều ấn phẩm thời trang, xem một số buổi trình diễn thời trang trên mạng xã hội và ra ngoài thường xuyên hơn để xem mọi người ăn mặc như thế nào. Cuối cùng, tôi tin rằng khía cạnh quan trọng nhất là niềm đam mê. Nếu không có niềm đam mê sáng tạo thời trang, cuộc sống của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì.

Công việc này lý tưởng đối với tôi vì tôi có thể thiết lập các xu hướng thời trang mới giúp nâng cao sự tự tin của mọi người mặc chúng. Hơn nữa, tôi khẳng định rằng công việc thiết kế thời trang của tôi cho phép khách hàng thể hiện bản thân mà không cần dùng đến lời nói. Bất cứ thứ gì họ mặc mà tôi tạo ra đều thông báo cho người khác biết họ vốn là ai.

Đó là tất cả những gì tôi phải nói về công việc lý tưởng của mình. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe.

Bài mẫu Talk about your dream job – Football Player

OK so now let me tell you about my dream job.

It is the job of a football player who plays in many championships and tournaments. Besides, once I become famous, I can also take part in some advertisements for certain national brands that sponsor my team. 

In this job, I think I have to sign a contract with a football team and play for them for a period of time according to the contract. Plus, I will play with my teammates to win over the opponent in football matches. Moreover, I am supposed to win the trophy for the team and for my country. That’s exactly how I earn my living.

Well, to do a good job as a football player, I must have the perfect physical health to play anywhere, under whatever weather conditions. More than that, this job specifically requires a strong teamwork spirit as no one wins this game alone. Knowing how to collaborate with others leads to an absolute victory.

This job is perfect because firstly it helps me to stay healthy. Secondly, I can travel a lot thanks to the tournaments and championships. Thirdly, by participating in those events, I can bring national pride to my team and for my country.

Bản dịch:

Được rồi, bây giờ hãy để tôi kể cho bạn nghe về công việc mơ ước của tôi.

Đó là công việc của một cầu thủ bóng đá thi đấu ở nhiều giải vô địch và giải đấu. Ngoài ra, khi đã nổi tiếng, tôi còn có thể tham gia một số quảng cáo cho một số thương hiệu quốc gia tài trợ cho đội của mình.

Với công việc này, tôi nghĩ mình phải ký hợp đồng với một đội bóng và chơi cho họ một thời gian theo hợp đồng. Ngoài ra, tôi sẽ chơi cùng các đồng đội của mình để giành chiến thắng trước đối thủ trong các trận bóng đá. Hơn nữa, tôi phải giành được chiếc cúp cho đội tuyển và cho đất nước của mình. Đó chính xác là cách tôi kiếm sống.

Vâng, để làm tốt công việc của một cầu thủ bóng đá, tôi phải có sức khỏe thể chất hoàn hảo để chơi ở bất cứ đâu, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào. Hơn thế nữa, công việc này đặc biệt đòi hỏi tinh thần đồng đội mạnh mẽ vì không ai có thể chiến thắng trò chơi này một mình. Biết cách cộng tác với người khác sẽ dẫn đến chiến thắng tuyệt đối.

Công việc này thật hoàn hảo vì trước hết nó giúp tôi giữ được sức khỏe. Thứ hai, tôi có thể đi du lịch rất nhiều nhờ các giải đấu và chức vô địch. Thứ ba, bằng cách tham gia những sự kiện đó, tôi có thể mang lại niềm tự hào dân tộc cho đội của mình và cho đất nước của mình.

Bài mẫu Talk about your dream job – Computer Programmer

It’s my honor to share with you about my dream job

It is the job of a computer programmer who works as a freelancer. It means I can travel anywhere and work anywhen I want as long as I have a laptop and internet connection.

This job involves writing software for other companies who need the software to solve some problems in daily life or in the company’s operation. In fact, my actual job is to make life and the operation process easier with my computer program. 

To be suitable for this job, first of all, I need to have teamwork skills because when a program is written, it has to be tested by other programmers to assure the result. Therefore, communication is one of the crucial criteria. More than that, since computer science changes rapidly every year, self-study is especially needed to keep up with these changes. Lastly, creativity is taken into consideration as it decides if my software is competitive or not. 

I think this job is perfect for me because I can help make the lives of my customers easier. Imagine all the administrative tasks in a company were all carried out manually, that company wouldn’t function to its maximum capacity. Plus, thanks to this job, I can practice my soft skills like communication skills, presentation skills, interpersonal skills, and negotiation skills. And the last reason, which I think is the most appealing one, is that this job nowadays is really well paid. I have never met any computer programmers who have a low income, for sure. 

So that’s all I would like to say about my dream job. Thank you for your listening.

Bản dịch: 

Thật vinh dự khi được chia sẻ với bạn về công việc mơ ước của tôi

Đó là công việc của một lập trình viên máy tính làm việc tự do. Điều đó có nghĩa là tôi có thể đi du lịch mọi nơi và làm việc bất cứ lúc nào tôi muốn miễn là tôi có máy tính xách tay và kết nối internet.

Công việc này liên quan đến việc viết phần mềm cho các công ty khác, những người cần phần mềm để giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong hoạt động của công ty. Trên thực tế, công việc thực tế của tôi là làm cho cuộc sống và quá trình vận hành trở nên dễ dàng hơn với chương trình máy tính của tôi.

Để phù hợp với công việc này, trước hết tôi cần có kỹ năng làm việc nhóm vì khi viết chương trình, nó phải được các lập trình viên khác kiểm tra để đảm bảo kết quả. Vì vậy, giao tiếp là một trong những tiêu chí quan trọng. Hơn thế nữa, do khoa học máy tính thay đổi nhanh chóng hàng năm nên việc tự học đặc biệt cần thiết để theo kịp những thay đổi này. Cuối cùng, tính sáng tạo được xem xét vì nó quyết định liệu phần mềm của tôi có cạnh tranh hay không.

Tôi nghĩ công việc này hoàn hảo đối với tôi vì tôi có thể giúp cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng tất cả các công việc hành chính trong một công ty đều được thực hiện thủ công thì công ty đó sẽ không hoạt động hết công suất. Ngoài ra, nhờ công việc này, tôi có thể rèn luyện các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng đàm phán. Và lý do cuối cùng, mà tôi nghĩ là hấp dẫn nhất, đó là công việc này ngày nay được trả lương rất cao. Chắc chắn là tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ lập trình viên máy tính nào có thu nhập thấp.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về công việc mơ ước của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Bài mẫu Talk about your dream job – Marketer

Now I would like to tell you about my dream job. 

It is the job of a marketer who works in a big company as a nine-to-five white-collar worker.

In this job, I will have to apply some marketing methods to trigger customers’ demand as well as convey the message of the product, the brand to the customers. I think the message is more important than the demand because it guarantees the long-term interest of the customers and they will buy the product over again. 

To be suitable for this job, I need a well-trained course in marketing which is pretty popular in my city and with a wide range of prices. Personally, I need to have a strong personality and even be a little bit crazy with some creativity to think of the most unique ideas for advertising.

This job is perfect for me because I will be the one that decides how the brand’s message will reach the clients so that the value of the product is decently conveyed. Moreover, this job allows me to form a bridge of trust between the brand to customers. You know, trust these days is quite hard to gain. Once we have it, the success will be ours.

That’s all I would like to say about my dream job as a marketer. Thank you for your listening.

Bản dịch:

Bây giờ tôi muốn kể cho bạn nghe về công việc mơ ước của tôi.

Đó là công việc của một nhà tiếp thị làm việc trong một công ty lớn với tư cách là một công nhân cổ trắng từ chín đến năm giờ.

Trong công việc này, tôi sẽ phải áp dụng một số phương pháp tiếp thị để khơi gợi nhu cầu của khách hàng cũng như truyền tải thông điệp về sản phẩm, thương hiệu đến khách hàng. Tôi nghĩ thông điệp quan trọng hơn nhu cầu vì nó đảm bảo sự quan tâm lâu dài của khách hàng và họ sẽ mua lại sản phẩm.

Để phù hợp với công việc này, tôi cần một khóa học được đào tạo bài bản về tiếp thị, khá phổ biến ở thành phố của tôi và có nhiều mức giá khác nhau. Cá nhân tôi cần phải có cá tính mạnh mẽ và thậm chí có chút điên rồ, sáng tạo một chút để nghĩ ra những ý tưởng độc đáo nhất cho quảng cáo.

Công việc này rất hoàn hảo đối với tôi vì tôi sẽ là người quyết định thông điệp của thương hiệu sẽ đến được với khách hàng như thế nào để giá trị của sản phẩm được truyền tải một cách tinh tế. Hơn nữa, công việc này cho phép tôi tạo thành cầu nối tin cậy giữa thương hiệu với khách hàng. Bạn biết đấy, ngày nay thật khó để có được lòng tin. Khi có được nó thì thành công sẽ thuộc về chúng ta.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về công việc mơ ước của mình với tư cách là một nhà tiếp thị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Bài mẫu Talk about your dream job – Lawyer

Becoming a lawyer is my biggest dream. Everyone will have different career dreams, I have thought about it many times as well. And finally, I choose a lawyer as my target in the future.

To be honest, there are many reasons why I choose a lawyer as my future job. First, I happened to be watching a lawyer program. They can protect the interests of the poor, bring justice to the innocent, … I see that this is very wonderful and right. They can stand up for others because of the truth and truth in life. Second, if I become a lawyer, I can also protect my family and the people I love.

Therefore, in order to fulfill my dream, I tried hard to get into Law University. After that, I will aim to graduate with a good diploma. I know that lawyers are a high-pressure field with many challenges. But I love and will forever choose this job. I will fulfill my life’s dream!

Bản dịch:

Trở thành luật sư là ước mơ lớn nhất của tôi. Mỗi người sẽ có những ước mơ nghề nghiệp khác nhau, tôi cũng đã nghĩ về điều đó rất nhiều lần. Và cuối cùng, tôi chọn luật sư là mục tiêu của mình trong tương lai.

Thành thật mà nói, có rất nhiều lý do khiến tôi chọn luật sư làm công việc tương lai của mình. Đầu tiên, tôi tình cờ xem một chương trình luật sư. Họ có thể bảo vệ quyền lợi của người nghèo, mang lại công lý cho người vô tội,… Tôi thấy điều này thật tuyệt vời và đúng đắn. Họ có thể đứng lên vì người khác vì lẽ phải và sự thật trong cuộc sống. Thứ hai, nếu tôi trở thành luật sư, tôi cũng có thể bảo vệ gia đình mình và những người tôi yêu thương.

Vì vậy, để thực hiện được ước mơ của mình, tôi đã cố gắng thi đỗ vào trường Đại học Luật. Sau đó, tôi sẽ đặt mục tiêu tốt nghiệp với tấm bằng tốt. Tôi biết luật sư là một lĩnh vực có áp lực cao, nhiều thách thức. Nhưng tôi yêu và sẽ mãi chọn công việc này. Tôi sẽ thực hiện ước mơ của đời mình!

Bài mẫu Talk about your dream job – Doctor

In modern society, there are lots of jobs that help the country develop. When I grow up, I want to be a doctor in order to help sick people. I think that health is an essential factor in developing countries and a doctor is the person who helps people ensure their health.

Besides, health is power, therefore doctor brings happiness to several disappointed families. Doctors are often said to be “second mothers” because of saving a lot of lives.

However it’s not easy to become a doctor because students who want to graduate from medicine universities have to learn at least 11 years or even almost their all life. But I will give up my dream, I will try my best to become a doctor who saves a lot of lives and helps my country increasingly prosperous.

>>>Xem thêm:

Bản dịch:

Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều việc làm giúp đất nước phát triển. Khi lớn lên, tôi muốn trở thành bác sĩ để giúp đỡ người bệnh. Tôi nghĩ rằng sức khỏe là yếu tố thiết yếu ở các nước đang phát triển và bác sĩ là người giúp mọi người đảm bảo được sức khỏe của mình.

Ngoài ra, sức khỏe là sức mạnh nên bác sĩ đã đem lại niềm vui cho nhiều gia đình đang thất vọng. Các bác sĩ thường được mệnh danh là “bà mẹ thứ hai” vì cứu được rất nhiều mạng sống.

Tuy nhiên, để trở thành bác sĩ không phải dễ vì sinh viên muốn tốt nghiệp đại học y phải học ít nhất 11 năm, thậm chí gần như cả đời. Nhưng tôi sẽ từ bỏ ước mơ của mình, tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một bác sĩ cứu được rất nhiều mạng sống và giúp đất nước tôi ngày càng thịnh vượng.

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 về chủ đề Work/Job

Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 về chủ đề Work/Job
Câu hỏi IELTS Speaking Part 3 về chủ đề Work/Job

Which jobs would you say are most respected in your country?

I would say that all kinds of jobs get respect from Vietnamese people, ranging from blue-collar jobs to white-collar ones. From my perspective, doctors are the most respected people because they save others’ lives. They dedicated their entire lives to cure patients’ disease and help them overcome their illnesses, depriving them of precious time spent on recreational activities. In addition, teachers are also admirable as they help increase the literacy rate of our nation, which creates a well-educated and qualified workforce.

Dịch:

Tôi có thể nói rằng tất cả các loại công việc đều nhận được sự tôn trọng từ người Việt Nam, từ công việc cổ xanh đến công việc cổ trắng. Theo quan điểm của tôi, bác sĩ là những người được kính trọng nhất vì họ cứu sống người khác. Họ cống hiến cả cuộc đời mình để chữa trị bệnh tật và giúp họ vượt qua bệnh tật, tước đi thời gian quý báu dành cho các hoạt động giải trí. Ngoài ra, giáo viên cũng rất đáng ngưỡng mộ vì họ đã giúp nâng cao tỷ lệ biết chữ của đất nước chúng ta, tạo ra một lực lượng lao động có trình độ và được giáo dục tốt.

Some people say it’s better to work for yourself than to be employed by a company. What’s your opinion?

Well, each has its own perks, so it depends on your preferences. When it comes to self-employment, you can work flexible schedules without being supervised by your boss. Another advantage is that you can earn endless sources of money as it’s not restricted by minimum wage legislation. On the other hand, you can have long-term career prospects when working in a company and receive performance-related pay rises. Working in a company orients you to go on the right path and helps you expand a qualified circle of workmates. Therefore, my answer is that it depends on how far you want to go on your career path. As long as I feel comfortable and content with your choice, it would suit you.

Dịch:

Vâng, mỗi cái đều có những đặc quyền riêng, vì vậy nó phụ thuộc vào sở thích của bạn. Khi nói đến việc tự kinh doanh, bạn có thể làm việc theo lịch trình linh hoạt mà không bị sếp giám sát. Một lợi thế khác là bạn có thể kiếm được nguồn tiền vô tận vì nó không bị hạn chế bởi luật lương tối thiểu. Mặt khác, bạn có thể có triển vọng nghề nghiệp lâu dài khi làm việc trong một công ty và được tăng lương liên quan đến hiệu suất làm việc. Làm việc trong một công ty định hướng cho bạn đi đúng hướng và giúp bạn mở rộng nhóm đồng nghiệp có trình độ. Vì vậy, câu trả lời của tôi là nó phụ thuộc vào việc bạn muốn đi bao xa trên con đường sự nghiệp của mình. Chỉ cần tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng với sự lựa chọn của bạn thì nó sẽ phù hợp với bạn.

What changes in employment have there been in recent years in your country?

As far as I know, people have a tendency to switch from working at physical offices to working from home. For example, Google allows their employees to work from home as long as they efficiently complete the assigned tasks. I think it’s ideal for those who have to travel far distances to their offices and reduce the dead time of being stuck in traffic jams. Besides that, people have nudged towards going freelance. For instance, many young people doing Youtube can stay in touch with various brands. They receive a lucrative income from promoting such brands’ products. All they have to do is build their reputation and reach their potential customers.

Dịch:

Theo tôi được biết, mọi người có xu hướng chuyển từ làm việc tại văn phòng sang làm việc tại nhà. Ví dụ: Google cho phép nhân viên của họ làm việc tại nhà miễn là họ hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tôi nghĩ nó lý tưởng cho những người phải di chuyển xa đến văn phòng của mình và giảm bớt thời gian chết vì kẹt xe. Bên cạnh đó, mọi người cũng có xu hướng chuyển sang làm nghề tự do. Chẳng hạn, nhiều bạn trẻ làm Youtube có thể giữ liên lạc với nhiều thương hiệu khác nhau. Họ nhận được thu nhập béo bở từ việc quảng bá sản phẩm của những thương hiệu đó. Tất cả những gì họ phải làm là xây dựng danh tiếng và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

What are some of the important things a candidate should find out before accepting a job?

There are several things that need to be taken into consideration before a person decides to dedicate his time to a job. I would say the most important thing is the salary needs to be worth your efforts. Otherwise, it would demotivate you to work at your earnest. An example that can be seen is that a lot of candidates quit their job after a short period because the amount of money they receive does not live up to their expectations and reputations. Another thing is that that job should relate to your expertise. It would be an excellent chance for you to apply what you’ve learned so far into practice and expand your knowledge.

Dịch:

Có một số điều cần được xem xét trước khi một người quyết định dành thời gian của mình cho một công việc. Tôi muốn nói rằng điều quan trọng nhất là mức lương cần phải xứng đáng với nỗ lực của bạn. Nếu không, nó sẽ khiến bạn mất động lực làm việc một cách nghiêm túc. Một ví dụ có thể thấy là rất nhiều ứng viên đã bỏ việc sau một thời gian ngắn vì số tiền họ nhận được không tương xứng với sự mong đợi cũng như danh tiếng của họ. Một điều nữa là công việc đó phải liên quan đến chuyên môn của bạn. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn áp dụng những gì đã học cho đến nay vào thực tế và mở rộng kiến thức của mình.

Vậy là Tài Liệu IELTS đã bật mí cho các bạn cách để trả lời tốt topic Talk about your dream job trong IELTS Speaking Part 1,2 và 3 với bài mẫu band 7.5 và các từ vựng hay kèm theo. Và đừng quên theo dõi chuyên mục Speaking để tham khảo thêm nhiều kiến thức mới nhé. Chúc các bạn có thể ghi điểm thật cao khi gặp topic này trong lần thi IELTS Speaking sắp tới nhé!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

IELTS Speaking Part 2: Describe a person
IELTS Speaking Part 2: Describe a person
Describe a person có thể xem như là một chủ đề thường xuất hiện trong bài thi IELTS Speaking. Và để bài nói của mình xuất sắc đạt điểm cao các bạn cần đáp ứng đủ những tiêu chí đánh

Bình luận

Bình luận