Harmful đi với giới từ gì? Cách dùng harmful trong tiếng Anh

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Harmful là tính từ thông dụng trong tiếng Anh. Vậy trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cấu trúc, cách dùng của harmful, đặc biệt là harmful đi với giới từ gì nhé!

Harmful đi với giới từ gì

Học từ vựng là yếu tố then chốt trong việc học một thứ ngôn ngữ nào đó. Bạn đọc đừng ép bản thân học quá nhiều từ một lúc bởi bạn có thể học thuộc được số từ đề ra nhưng chắc chắn bạn khó mà sử dụng nó một cách linh hoạt. Vậy nên bạn hãy học từ từ, chậm rãi để có thể hiểu sâu và học được cách sử dụng của từng từ.

1. Harmful là gì?

Trong tiếng Anh, Harmful là một tính từ, được phiên âm là /ˈhɑːrm.fəl/ (Anh-Mỹ) và /ˈhɑːm.fəl/ (Anh-Anh).

Harmful có nghĩa là có hại

Theo từ điển, Harmful được định nghĩa là: gây ra thiệt hại hoặc thương tích cho ai đó / cái gì đó, đặc biệt là đối với sức khỏe của một người hoặc đối với môi trường

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Harmful đi với giới từ gì?

Harmful đi với giới từ to trong cụm từ be harmful to somebody/ something

Ví dụ:

These chemicals are said to be harmful to people being subjected to them.

Những hóa chất này được cho là có hại cho con người khi tiếp xúc với chúng.

Doing exercises in zones with polluted air can be harmful to people’s health.

Tập thể dục trong khu vực có không khí ô nhiễm có thể gây hại cho sức khỏe của mọi người.

>>> Xem thêm các tính từ đi với giới từ thông dụng:

Popular đi với giới từ gìBored đi với giới từ gìMade đi với giới từ gì
Satisfied đi với giới từ gìFamous đi với giới từ gìFamiliar đi với giới từ gì
Responsible đi với giới từ gìWorried đi với giới từ gìSuccessful đi với giới từ gì

3. Các từ/cụm từ liên quan đến Harmful phổ biến

Harmfully: một cách có hại (theo cách gây ra thiệt hại hoặc thương tích cho ai đó / cái gì đó, đặc biệt là đối với sức khỏe của một người hoặc đối với môi trường)

Ví dụ:

This drug is advised not to be used with other medicines; otherwise, they would combine harmfully.

Thuốc này được khuyến cáo không được sử dụng với các loại thuốc khác; nếu không, chúng sẽ kết hợp với nhau một cách có hại.

Harmless: vô hại (không thể hoặc không có khả năng gây ra thiệt hại hoặc tác hại)

Ví dụ:

Some people argue that exposure to a low level of radioactivity is harmless.

Một số người cho rằng việc tiếp xúc với một mức độ phóng xạ thấp là vô hại.

Harmfulness: sự có hại (thực tế là gây ra thiệt hại hoặc thương tích cho ai đó / cái gì đó, đặc biệt là đối với sức khỏe của một người hoặc đối với môi trường)

Ví dụ:

It is quite apparent that those policies entail some certain harmfulness.

Khá rõ ràng là những chính sách đó có một số tác hại nhất định.

>>> Xem ngay:

Effect đi với giới từ gìPleased đi với giới từ gìAcquainted đi với giới từ gì
Important đi với giới từ gìJealous đi với giới từ gìExcited đi với giới từ gì
Interesting đi với giới từ gìWell known đi với giới từ gìFond đi với giới từ gì

Damaging/ Detrimental/ Deleterious/ Injurious: gây tổn hại (Gây thiệt hại; có ảnh hưởng xấu đến ai đó / cái gì đó)

Ví dụ:

I can name some of the chemicals that have damaging impacts on the surroundings.

Tôi có thể kể tên một số chất hóa học có tác động gây hại đến môi trường xung quanh.

Prejudicial: có hại hoặc ảnh hưởng một cách không công bằng

Ví dụ:

The judge made up his mind that using these videos as evidence will not be prejudicial to the result of the trial.

Thẩm phán quyết định rằng việc sử dụng những video này làm bằng chứng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả của phiên tòa.

>>> Tham khảo:

Concern đi với giới từ gìDifferent đi với giới từ gìArrive đi với giới từ gì
Succeeded đi với giới từ gìExperience đi với giới từ gìMade from với made of
Confused đi với giới từ gìPrevent đi với giới từ gì

Vừa rồi tailieuielts đã mang đến cho bạn đọc một cái nhìn bao quát về từ vựng Harmful. Qua đây, tailieuielts.vn hy vọng sẽ giúp ích được thật nhiều cho bạn đọc. Chúc các bạn học tốt!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận