Interesting đi với giới từ gì? Phân biệt Interested in và interesting to

Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Interesting đi với giới từ gì? Đây là câu hỏi khá phổ biến của các bạn học tiếng anh. Để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, ngữ pháp cũng như cách sử dụng interesting trong Tiếng Anh như thế nào, hãy tìm hiểu cùng tailieuielts.com nhé!

Interesting đi với giới từ gì

1. Interesting là gì?

interesting  /ˈɪn.trə.stɪŋ/ là một tính từ (adjective) thể hiện sự thú vị.

Ví dụ

He’s quite an interesting man.

Anh ta là một người đàn ông khá thú vị.

Anna’s got some very interesting things to say on the subject.

Anna có một số điều rất thú vị để nói về chủ đề này.

It is always interesting to hear other people’s point of view.

Luôn luôn thú vị khi nghe quan điểm của người khác.

NHẬP MÃ TLI40 - GIẢM NGAY 40% HỌC PHÍ CHO KHÓA HỌC IELTS TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Interesting đi với giới từ gì? Phân biệt Interested in và interesting to

Interesting thường đi sau là giới từ “in” hay “to”. Vậy làm thế nào để phân biệt interested in và interesting to, tailieuielts.com sẽ chia sẽ với bạn dưới đây.

Interested in và interesting to được sử dụng để thể hiện sự quan tâm hoặc chú ý đến mọi người hoặc sự vật trong tiếng Anh. “Interested in” và “Interesting to” khi được sử dụng sau “to be” đều là tính từ. 

a/ “To be interested in” có nghĩa là quan tâm được sử dụng trong trường hợp người nói thể hiện sự quan tâm đến một vấn đề. 

Ví dụ:

I am interested in music

Tôi quan tâm đến âm nhạc.

b/ “To be interesting to” có nghĩa là gây hứng thú được sử dụng trong trường hợp gây hứng thú cho ai.

Ví dụ

The film is interesting to him

 Bộ film này gây hứng thú cho cô ấy.

>>> Xem thêm các tính từ đi với giới từ thông dụng:

Popular đi với giới từ gìResponsible đi với giới từ gìWorried đi với giới từ gì
Harmful đi với giới từ gìBored đi với giới từ gìMade đi với giới từ gì
Satisfied đi với giới từ gìFamous đi với giới từ gìFamiliar đi với giới từ gì

3. Các cấu trúc interesting trong tiếng anh 

Cách sử dụng cấu trúc Interested in trong tiếng Anh

Khi muốn thể hiện sự quan tâm và hứng thú của người nói đối với một vấn đề hoặc đối tượng nhất định, có thể sử dụng cấu trúc với các tính từ sau: 

Subject + (To be) + interested in + N/ Verb_ing + interested in +

(Bày tỏ sự quan tâm, quan tâm trong một cái gì đó)

Ở đây động từ to be được chia theo ngôi của chủ ngữ và thì.

Sử dụng Interested in để bày tỏ sự quan tâm đến các sự vật hoặc sự việc.

Ví dụ:

She didn’t seem very interested in what I was saying. 

Cô ấy dường như không quan tâm đến những gì tôi đang nói.

Anna’s not especially interested in sport. 

Anna không đặc biệt quan tâm đến các môn thể thao.

Make sure you visit the maritime museum if you’re interested in anything to do with ships or seafaring. 

Hãy chắc chắn rằng bạn ghé thăm bảo tàng hàng hải nếu bạn quan tâm đến bất cứ thứ gì để làm với tàu thuyền hoặc đi biển.

>>> Xem ngay:

Successful đi với giới từ gìPleased đi với giới từ gìAcquainted đi với giới từ gì
Effect đi với giới từ gìJealous đi với giới từ gìExcited đi với giới từ gì
Important đi với giới từ gìWell known đi với giới từ gìFond đi với giới từ gì

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Interested in trong tiếng Anh

Hãy nhớ kỹ là interested in + N/V-ing nhé. 

Bên cạnh đó, còn có một số cấu trúc khác đối với Interested mà bạn nên nắm được: 

interested + N: những người hứng thú, liên quan tới

Ví dụ: 

All interested parties  are advised to contact our firm.
Tất cả các bên quan tâm nên liên hệ với công ty của chúng tôi. 

interested + to V: hứng thú làm gì đó 

Ví dụ:

I’d be interested to learn why Max likes Hanna so much.
Tôi hứng thú biết tại sao Max lại thích Hanna nhiều thế. 

Hơn nữa, có một tính từ khác là  Interesting. ó là một tính từ được sử dụng để mô tả điều gì đó / ai đó thú vị, không chỉ cảm giác rằng ai đó quan tâm đến điều gì đó như Interested. 

Ví dụ:

My friend is really interesting. He makes us laugh everyday.
Bạn bè của tôi rất thú vị luôn. Anh ấy khiến chúng tôi cười mỗi ngày.

The book is quite interesting!
Cuốn sách khá hay sác

>>> Có thể bạn chưa biết:

Concern đi với giới từ gìDifferent đi với giới từ gìArrive đi với giới từ gì
Succeeded đi với giới từ gìExperience đi với giới từ gìMade from với made of
Confused đi với giới từ gìPrevent đi với giới từ gì

4. Bài tập ứng dụng

Bài 1: Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống

1. She is ______ in playing piano. 

A. interests

B. interested 

C. interesting

2. This film is so ______!

A. interests

B. interested 

C. interesting

3. Are you interested in ______ basketball?

A. play

B. played

C. playing

4. My girlfriend ______ interested in reading books.

A. is

B. are

C. will

5. She’s interested ______ learning English. It’s ______.

A. in/interested

B. in/interesting

C. on/interesting

Bài 2: Sửa lỗi sai trong các câu sau

1. He’s not especially interests in sports.

2. Applicants interested in apply for the position should submit their CVs early. 

3. Max didn’t seem interesting in coming.

4. He was so interested to the novel.

5. Do you interested to hear more?

Đáp án

Bài 1:

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

Bài 2:

1. He’s not especially interested in sports.

2. Applicants interested in applying for the position should submit their CVs early. 

3. Max didn’t seem interested in coming.

4. He was so interested in the novel.

5. Are you interested to hear more?

Trên đây là các thông tin về cấu trúc interesting đi với giới từ gì và phân biệt Interested in và interesting to. Hy vọng rằng qua bài viết nay tailieuielts.com sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về các cấu trúc ngữ pháp này!

Bộ tài liệu IELTS 7.0 cho người mới bắt đầu

Bài viết liên quan

Bình luận

Bình luận